Genesis 39

Йосиф в дома на Потифар

1 Йосиф беше отведен в Египет. Там от измаилтяните, които го бяха довели, го купи фараоновият царедворец, египтянинът Потифар, началник на охраната. 2Господ беше с Йосиф и той имаше успех във всичко и живееше в дома на господаря си, египтянина. 3Господарят му видя, че Господ е с него и той с Негова помощ има успех във всяко начинание. 4Йосиф спечели благоволението на господаря си и му служеше. И той го постави за домоуправител и му повери всичко, каквото имаше. 5А откакто Йосиф стана домоуправител и уредник на имотите му, заради него Господ благослови дома на египтянина. Благословът на Господа беше върху всичко, което Потифар имаше в дома си и в полето. 6И той остави целия си имот в ръцете на Йосиф и не се грижеше за нищо освен за яденето си. Йосиф беше красив и строен. 7И жената на господаря му го хареса и рече: „Спи с мене!“ 8Но той ѝ отказа с думите: „Виж, господарят ми не се грижи за нищо в дома си, защото аз съм тук, и всичко, каквото има, е моя отговорност. 9В този дом няма по-голям от мене и той не ми е забранил нищо освен тебе, понеже си му жена. Как бих дръзнал да направя такова голямо зло и да съгреша пред Бога?“ 10И въпреки че тя всекидневно така настояваше пред Йосиф, той не я послуша да спи с нея. 11Един ден той влезе вкъщи по работа, а там нямаше никой от домашните; 12и тя го улови за дрехата му, и му каза: „Легни с мене.“Но той остави дрехата си в ръцете ѝ и избяга навън. 13А тя, като видя, че той остави дрехата си и побягна навън, 14извика домашните си и им каза: „Ето довел ни е евреин да се подиграва с нас. Той дойде при мене, за да легне с мене. Но аз завиках високо, 15а той, като чу, че викам, остави при мене дрехата си и набързо избяга навън.“ 16И тя запази неговата дреха при себе си, докато господарят му си дойде вкъщи. 17Тя повтори и пред него същите думи: „Робът евреин, когото ни доведе вкъщи, искаше да се подиграе с мене, 18но когато аз се развиках, той остави при мене дрехата си и бързо избяга вън.“ 19Господарят му пламна от гняв, като чу думите на жена си как е постъпил робът с нея.

20 Господарят взе Йосиф и го хвърли в тъмницата, където бяха затворени царските затворници. И той остана в затвора. 21Но Господ беше милостив с Йосиф и му даде благоволението на началника на затвора. 22Той постави Йосиф над всички затворници в тъмницата и го определи за отговорник на всичко, което се вършеше там. 23Началникът на затвора не се грижеше за онова, за което отговаряше Йосиф, защото Господ беше с него и във всичко, което Йосиф правеше, Господ помагаше.
Copyright information for BulCont