Genesis 40

Йосиф тълкува сънища

1 И стана така, че виночерпецът на египетския цар и хлебарят се провиниха пред господаря си, египетския цар. 2Фараонът се разгневи на двамата си царедворци – главния виночерпец и главния хлебар, 3и ги затвори в дома на началника на затвора, в тъмницата, където беше и Йосиф. 4Началникът на затвора определи Йосиф да им прислугва. А те престояха в затвора доста време. 5Една нощ виночерпецът и хлебарят на египетския цар сънуваха – всеки своя сън със съответното значение. 6А на сутринта, когато Йосиф дойде при тях, видя ги, че бяха смутени. 7Той попита фараоновите царедворци, с които беше заедно в тъмницата в дома на господаря си: „Защо сте тъжни днес?“ 8 a  А те му отговориха, че са сънували, но няма кой да изтълкува сънищата им. „Тълкуването не е ли от Бога? – продължи Йосиф – Разкажете ми ги!“ 9И главният виночерпец разказа на Йосиф съня си: „Сънувах, че стоя пред една лоза, 10а на нея имаше три пръчки. Лозата се разлисти, цъфна, даде плод, който узря. 11Фараоновата чаша беше в ръката ми. Взех един грозд, изстисках го в нея и я подадох в ръката на фараона.“ 12А Йосиф му каза: „Ето изяснението на съня ти: трите пръчки – това са три дена; 13след три дена фараонът ще те върне и ще те възстанови на твоето място, и ти ще подаваш чашата на фараона в ръката му, както правеше, когато му беше виночерпец; 14но когато вече си добре, спомни си за мене и ми направи добрината да припомниш на фараона за мене и той да ме освободи оттук; 15защото насила ме отведоха от еврейската земя; а тук не съм извършил нищо, за което да бъда наказан със затвор.“ 16Главният хлебар видя, че Йосиф добре изтълкува съня, и му каза: „В моя сън имах три кошници на главата, 17а в най-горната кошница имаше всякакви храни за фараона, приготвени от мене. Птиците идваха и кълвяха от кошницата, която беше на главата ми.“ 18И Йосиф изтълкува съня така: „Трите кошници – това са три дена. 19След три дена фараонът ще те обезглави и ще те увеси на дърво, а птиците ще кълват плътта ти.“ 20На третия ден фараонът имаше рожден ден и даде гощавка на всичките си служители. Тогава си спомни за главния виночерпец и за главния хлебар; 21и възстанови главния виночерпец на мястото му, и той отново подаде чашата на фараона в ръка; 22а главния хлебар обеси, както беше предсказал Йосиф. 23 b  Но главният виночерпец не си спомни за Йосиф, а го забрави.
Copyright information for BulCont