Genesis 46

Яков пристига в Египет

1 И тръгна Израил с всичко, което имаше. Когато пристигна във Вирсавия, принесе жертва на Бога на баща си Исаак. 2А Бог се яви на Израил в нощно видение и му каза: „Якове, Якове!“А той Му отговори: „Ето ме.“ 3Бог му каза: „Аз съм Бог, Бог на предците ти. Не се страхувай да отидеш в Египет, защото ще направя така, че там от тебе да произлезе голям народ; 4Аз ще дойда с тебе в Египет и Аз ще те изведа назад. А Йосиф ще склопи с ръката си твоите очи.“ 5След това Яков тръгна от Вирсавия. Синовете Израилеви качиха баща си Яков, децата и жените си на колесниците, които фараонът беше пратил, за да ги доведат. 6 a  И взеха добитъка и имуществото си, които бяха придобили в ханаанската земя, и дойдоха в Египет – Яков и роднините му. 7Той доведе със себе си в Египет синовете и внуците си, дъщерите и внучките си, целия си род.

8 b  Ето имената на Израилевите синове, които дойдоха в Египет – Яков и синовете му. Рувим, първородният на Яков. 9Синове на Рувим: Ханох и Фалу, Хецрон и Харми. 10Синове на Симеон: Йемуил и Ямин, Охад и Яхин, Цохар и Саул, син от ханаанка. 11Синове на Левий: Гирсон, Каат и Мерари. 12 c  Синове на Юда: Ир и Онан, Шела, Фарес и Зара. Ир и Онан умряха още в ханаанската земя. Синове на Фарес бяха: Есром и Хамул. 13Синове на Исахар: Тола и Фува, Йов и Шимрон. 14Синове на Завулон: Серед, Елон и Яхлеил. 15Това са синове на Лия, които тя роди на Яков в Месопотамия. Освен тях роди и дъщеря му Дина. Всички те, синове и дъщери, бяха тридесет и трима. 16Синове на Гад: Цифион и Хаги, Шуни и Ецбон, Ери, Арод и Арели. 17Синове на Асир: Имна и Ишва, Ишви и Бриа, и сестра им Серах. Синове на Бриа: Хевер и Малхиил. 18Това са синовете от Зелфа, която Лаван беше дал на дъщеря си Лия. Тя роди на Яков шестнадесет деца. 19Синове на Яков от жена му Рахил са Йосиф и Вениамин. 20 d  В египетската земя Асенета, дъщеря на илиополския жрец Поти-Фера, роди на Йосиф Манасия и Ефрем. 21Синове на Вениамин: Бела, Бехер и Ашбел, Гера и Нааман, Ехи и Рош, Мупим, Хупим и Ард. 22Това са синове, които Рахил роди на Яков, всичко четиринадесет души. 23Син на Дан: Хушим. 24Синове на Нефталим: Яхцеил и Гуни, Йецер и Шилем. 25Това са синовете на Вала, която Лаван беше дал на дъщеря си Рахил. Тя роди на Яков седем деца. 26Всички, които дойдоха с Яков в Египет, негови потомци, без снахите му, бяха всичко шестдесет и шест души. 27 e  На Йосиф в Египет се родиха две деца. Всички, дошли в Египет с Яков, бяха седемдесет.

28 Яков изпрати Юда при Йосиф, за да научи пътя за Гесем. И стигнаха в областта Гесем. 29 f  И Йосиф впрегна колесницата си и отиде в Гесем, за да посрещне баща си Израил. Като го видя, прегърна го и дълго плака на рамото му. 30Израил каза на Йосиф: „След като те видях и знам, че си жив, мога вече да умра.“ 31 g  Йосиф каза на братята си и на роднините си: „Ще отида да съобщя на фараона, че братята ми и бащиното потомство, които бяха в ханаанската земя, дойдоха при мене. 32Тези хора са овчари, занимават се със скотовъдство. Те водят със себе си всичкия си добитък и целия си имот. 33А фараонът ще ви повика и ще попита с какво се занимавате, 34а вие ще отговорите, че сте потомствени скотовъдци. Тогава ще ви заселят в областта Гесем, защото египтяните се отвращават от овчарите.“
Copyright information for BulCont