Genesis 49

49:1-28 ; Вт. 33:1-29

1 И Яков повика синовете си и им каза: „Елате при мене, за да ви разкрия какво ще се случи с вас занапред.
2 Съберете се и послушайте вие, синове на Яков,
чуйте баща си Израил.
3 a  Рувиме, първородни сине мой, ти си моя сила и начало на мъжествеността ми,
първи по достойнство и могъщество.
4 b  Ти си като бушуващ порой, но няма да имаш преднина пред другите,
защото легна в леглото на баща си
и го оскверни.
5 Симеон и Левий са братя,
мечовете им са смъртоносни оръжия.
6 c  Не искам да съм между тях,
когато решават нещо, и не желая да участвам в техните събирания,
защото, когато се разгневят, могат да убият човек
и да осакатят животно.
7 Проклет да е гневът им, защото е жесток,
и яростта им, защото е свирепа;
ще ги разделя сред потомците на Яков
и ще ги пръсна из Израил.
8 d  Юда, твоите братя те възхваляват.
Ще побеждаваш враговете си и ще ги завладяваш,
а бащините ти синове ще ти се покланят.
9 e  Юда е млад лъв.
От плячка сит се оттегляш, сине мой.
Доволен се е свил като лъв,
като лъвица се е сгушил. Кой ще посмее да го обезпокои?
10 f  Скиптърът няма да се отнеме от Юда
и жезълът ще стои здраво между нозете му,
докато не дойде Този, на Когото те принадлежат.
На Него ще се подчинят народите.
11 Той връзва за лоза своя осел
и за най-добрата лоза в лозето – малкото на ослицата си.
Във вино пере дрехата си
и в гроздов сок – облеклото си.
12 Очите му блестят от вино
и зъбите му са бели от мляко.
13 Завулон ще живее при морския бряг,
близо до корабно пристанище,
и ще граничи със Сидон.
14 Исахар е кокалест осел,
легнал сред кошари.
15 И видя той, че мястото за почивка е добро
и земята хубава.
Преви гръб да носи товар
и заработи ангария.
16 Дан ще бъде единствен от Израилевите племена,
който ще съди народа си.
17 Дан ще бъде като змия на пътя
и пепелянка на пътека,
която кълве коня по крака,
за да падне ездачът му.
18 На Твоята помощ се надявам, Господи!
19 Гад ще го нападат пълчища,
но той ще ги преследва по петите им.
20 g  Хлябът на Асир е тлъст.
Той ще доставя вкусни ястия за царя.
21 Нефталим е като бърза кошута.
Той умее да говори красиво.
22 h  Йосиф е филиз на плодоносно дърво,
издънка на полезно дърво, което расте до вода,
и клоните му се извисяват над оградата.
23 Огорчаваха го,
стреляха по него и воини враждуваха срещу него,
24 но лъкът му остана здрав
и несъкрушима е силата на ръцете му, подкрепена чрез ръцете на Силния на Яков,
на Пастира и Скалата на Израил,
25 на Бога на предците, Който да ти помогне,
и на Всемогъщия, Който да те благослови
с дъжд от небесата
и с водните потоци на бездната,
да те дари с многоброен добитък и многолюдно потомство.
26 Благословът на баща ти е по-ценен от
благословиите на старите планини и желаните красоти на вечните хълмове.
Нека всички тези благословии бъдат над главата на Йосиф,
над избрания между братята си.
27 Вениамин е хищен вълк.
Сутрин яде уловеното,
а вечер дели плячка.“

28 Това са всички дванадесет племена на Израил и това им каза техният баща. Благослови ги, всеки с благословията, която заслужаваше.

Смърт и погребение на Яков

29 i  И заповяда им още: „Прибирам се при народа си. Погребете ме при моите бащи в пещерата, която е в нивата на хета Ефрон; 30 j  в пещерата, която е в Ханаан, в полето Махпела пред Мамрѐ. Тази пещера Авраам беше купил за собствено гробище от хета Ефрон. 31 k  Там погребаха Авраам и жена му Сарра, Исаак и Ревека, а аз погребах Лия. 32Този имот и пещерата в него са купени от хетите.“ 33 l  Като завърши Яков това завещание към синовете си, издъхна и се прибра при бащите си.
Copyright information for BulCont