Habakkuk 1

За пророк Авакум се знае толкова, колкото е записано в книгата му. Споменаването на името „халдейци“в 1:6 подсказва, че превземането на Юдея от армиите на Навуходоносор е предстоящо. Авакум е живял по времето на цар Йоаким и е бил съвременник на Йеремия. Може да се приеме, че видението на пророка датира от 607-600 г. пр. Р. Хр.

Съдържанието на книгата е представено във формата на диалог между пророка и Бога – Авакум пита, а Бог отговаря (гл. 1 – 2). По време на разговора Авакум си припомня многото Божии милости и се окуражава за предстоящото избавление, което ще дойде отново от Бога (гл. 3).

В книгата се откроява вопълът, призив на пророка към Бога за Неговата по-бърза намеса в живота на народа, който преживява дълбока духовна и политическа криза. Пророкът не пропуска да забележи и външната заплаха за Юдея – египетските и халдейските (вавилонските) войски. В отговорите си Бог разкрива още някои истини за Себе Си, както част от плановете Си за спасителни действия. Трудното време, в което живее Авакум, създава всеобщо безпокойство, което може да бъде преодоляно само с доверие към Бога и вяра в Него, защото този, който се уповава на Бога, ще живее чрез вярата си (2:4).

В края на книгата пророкът прославя Божието пришествие като окончателно тържество сред юдеите и цялото човечество (3:2-19).

1Пророческа присъда, която пророк Авакум чу във видение.

Жалбата на пророка

2 a  Докога, Господи, ще викам, а Ти няма да чуваш, ще викам към Тебе за насилието и Ти няма да избавяш? 3 b  Защо ми даваш да виждам злодейството и да гледам бедствието? Грабеж и насилие има пред мене, владее вражда и се развихря раздор. 4 c  От това Законът вече няма сила и няма справедлив съд. Понеже нечестивите надделяват над праведниците, затова и правосъдието е изопачено.

Божият отговор

5 d  „Погледнете между народите, взрете се! И вие силно ще се удивите, защото Аз ще извърша през ваше време такова дело, за каквото няма да повярвате, ако ви разказват. 6 e  Защото ето Аз ще подбудя халдейците, жесток и неудържим народ, който прекосява нашир земята, за да завладява селищата, които не му принадлежат. 7Страшни и ужасни са те, от тях самите произлизат съдът и властта им. 8 f  Конете им са по-бързи от пантери и по-свирепи от вълци привечер; конниците им препускат стремително; ездачите им идват отдалече, налетяват като орел, който се спуска върху плячка. 9Всички идват за грабеж, с устремени напред лица те залавят пленници като пясък. 10Надсмиват се над царете и князете за тях са за подигравка; присмиват се над всяка крепост, защото издигат обсаден вал и я превземат. 11 g  След това се понасят като стихиен вятър и продължават разрушителния си поход; мощта им е тяхното божество.“

Въпрос на Авакум – дали халдейците са по-грешни от Израил?

12 Господи, не си ли Ти отвека Моят Бог, Светият мой, Безсмъртният? Ние няма да умрем! Ти, Господи, си ги определил за съд. Скала моя! Ти си ги подготвил за наказание. 13 h  На чистите Ти очи не е свойствено да гледат злодеяния и Ти не можеш да гледаш как се извършват потисничества. А защо гледаш злодеи и си безмълвен, когато нечестив човек поглъща по-праведния от него?

14 i  Защо се отнасяш с хората като с морските риби, като с влечугите, които нямат господар? 15 j  Всички тях халдейците измъкват с въдица, влачат ги в трала си, събират ги в своите мрежи и поради това се радват и ликуват. 16Затова принасят жертва на мрежата си и кадят тамян на трала си, защото чрез тях плячката им е тлъста и храната им е вкусна. 17Затова те непрестанно вадят своите мечове, за да избиват безпощадно народите.
Copyright information for BulCont