Habakkuk 2

1Застанах на своята стражева кула в очакване да разбера какво ще ми каже Господ и какъв ще бъде отговорът на моята жалба.

Божият отговор на Авакум

2 a  Господ ми отговори с думите: „Запиши това, което видя, и го изложи ясно на каменни плочи, за да може лесно да се прочете. 3Защото видението се отнася към едно определено бъдещо време; то е близко до изпълнението си и няма да се размине. А и да се забави, чакай го, защото непременно ще се сбъдне, няма да се отмени. 4 b  Ето този, който не е праведен, ще изчезне, а праведният ще живее чрез вярата си.

5 c  Горделивият човек е като измамното вино и не се успокоява; той разширява ламтежа си като ад и е ненаситен като смъртта, събира при себе си всички народи и заграбва за себе си всички племена. 6 d  Нали всички те ще го вземат за присмех и ще занареждат против него присмехулна песен с думите: „Горко на онзи, който се обогатява с много неща, които не са негови! Докога? Горко и на онзи, който товари себе си със залози!“

7 Няма ли внезапно да се надигнат онези, които ще те мъчат, няма ли да се обявят против тебе грабители и ти да им станеш плячка? 8 e  Както ти си ограбил много народи, така и тебе ще ограбят всички останали народи заради пролятата човешка кръв и насилието, извършено от тебе на земята, в града и върху всички, живеещи в него.

9 f  Горко на онзи, който трупа неправедна печалба за дома си, за да устрои гнездото си нависоко и с това да се предпази от силата на бедствието! 10 g  Ти си подготвил срам за своя дом, като си изтребвал много народи и си съгрешил против душата си. 11Камъните от стените ще завикат и гредите от дървените постройки ще им отговорят:

12 h  „Горко на онзи, който строи град с кръвопролитие и който гради крепост с неправда!“ 13 i  Ето нали от Господа Вседържител е това, че народите напразно полагат старание и племената се мъчат напразно? 14 j  Да! Земята ще се изпълни със знание за славата на Господа така, както водите изпълват морето.

15 Горко на онзи, който опива приятеля си от чашата на своята злоба – такъв го опива, за да го изложи на позор! 16 k  Ти си се преситил със срам вместо със слава; пий, прочее, но ще се изложиш на позор. Чашата в десницата на Господа се обръща сега към тебе и срам ще покрие твоето достойнство. 17 l  Твоето злодеяние, извършено над Ливан, ще те затрупа, понеже си изтребвал животни, проливал си човешка кръв, опустошавал си страната, града и всички негови жители.

18 Каква полза от идол, направен от изкусен ваятел, от този излят лъжлив прорицател? Как може ваятелят да се доверява на божество, на нямо изваяние, което той сам е направил? 19Горко на онзи, който казва на дървото: „Стани!“и на немия камък: „Вдигни се!“Ще поучи ли той някого на нещо? Ето той е обкован със злато и сребро, но никакво дихание няма у него.

20 m  А Господ е в святия Свой храм – в безмълвие да пребъдва пред Него целият свят!“
Copyright information for BulCont