Habakkuk 3

Молитвата на Авакум

1 Молитва. От пророк Авакум. Според мелодията на плачевните песни.

2 „Господи! Чух Твоето послание и се побоях от делата, извършени от Тебе през годините; изявявай ги и през следващите години. Дори и когато се гневиш, спомни си за Своята милост!

3 a  Бог идва от Теман и Светият – от планината Фаран. Величието Му покрива небесата и възхвалата за Него изпълва земята. 4Блясъкът Му е като слънчева светлина; обгръща Го венец от лъчи, в тях се таи Неговата мощ! 5Пред Него върви унищожение, а по стъпките Му – мор. 6 b  Когато Той се появи, земята се разтърси; погледът Му приведе народите в трепет; вековни планини се разпаднаха, прадревни хълмове се срутиха; в Неговата власт е движението на Вселената. 7Видях шатрите на Етиопия опустошени; разтърсиха се сенниците на мадиамската земя.

8 Господи, нима Твоят гняв е пламнал против реките? Нима Твоето негодувание е против реките или Твоята ярост е против морето, та си възседнал конете Си, победоносните Си колесници? 9Ти подготви лъка Си според клетвеното обещание, дадено на племената на Яков (Села). Ти проряза земята с реки. 10Като Те видяха, планините затрепериха, водните потоци нахлуха. Забушува бездната, надигна мощни вълни. 11Слънцето и луната се спряха на мястото си; те се движат при блясъка на Твоите стрели, при сиянието на Твоите святкащи копия. 12Ти шестваш с гняв по земята и с негодувание разбиваш народите. 13Ти се проявяваш като спасител на Своя народ, като спасител на Своя помазаник. Ти съкрушаваш дома на нечестието, разбиваш основите му чак до камък. 14 c  Ти пронизваш главата на неговите вождове със Своите стрели, които като вихър се устремиха радостни да ме разбият, като мислеха да погълнат сиромаха в укритието му. 15С конете Си Ти отвори път в морето през глъбините на големите води.

16 d  Като чух това, сърцето ми се смути, при известието за това устните ми затрепериха, болка проникна в костите ми и стъпките ми затрепериха. Аз очаквам спокоен този ден на бедствието, който предстои на народа, който ни нападна.

17 Дори и смокинята да не цъфне и да няма плод по лозите, дори и беритбата на маслини да пропадне и нивите да не родят храна, дори и да не останат овце в кошарата и рогат добитък в оборите, 18 e  аз и тогава ще се радвам в Господа и ще се веселя в Бога, Моя спасител. 19 f  Господ Бог е моята сила! Той ще прави нозете ми като бързи нозе на елен и ще ми помогне да шествам по височините!“

За първия певец. В съпровод на струнни инструменти.
Copyright information for BulCont