Haggai 1

Агей е първият юдейски пророк след вавилонския плен. Той се завръща с една от първите групи в Йерусалим, където се установява и пророкува заедно със Захария. Книгата е писана в продължение на няколко месеца през 520 г. пр. Р. Хр. Пророкът е бил непосредствено свързан със служението в Йерусалимския храм.

Книгата може да бъде разделена на три части: 1. Заповед за повторно изграждане на храма (гл. 1). 2. Насърчително слово за изграждането на храма (2:1-9). 3. Благословение за усърдна работа и обещание за бъдеща Божия помощ (2:10-23).

Основната тема на книгата е призивът на Агей: Да се построи Господният дом. Текстът е диалогичен – Бог отговаря на съмненията на завърналите се от плен израилтяни и ги окуражава да изградят отново храма. Пророчеството има една основна цел: да насърчи юдеите да продължат изграждането на храма въпреки трудностите и притесненията от враговете им.

Агей е един от малкото пророци, които са видели изпълнението от юдеите на поставената от Бога цел: през октомври 520 г. пр. Р. Хр. храмът в Йерусалим е бил завършен. Служението на пророк Агей се основава на вярата за Божията преданост към юдейския народ, от който ще произлезе Изкупителят на човешкия род.

Възстановяване на Йерусалимския храм

1 a  През втората година от управлението на Дарий, в първия ден от шестия месец
1:1 Т.е. м. август 520 г. пр. Р. Хр.
, беше възвестено слово на Господа чрез пророк Агей към Зоровавел, син на Салатиил, управител на Юдея, и към първосвещеника Иисус, син на Йоседек.
2„Така говори Господ на силите: „Този народ казва: „Още не е дошло времето, не е време да се построи дом за Господа“.“ 3Тогава беше възвестено слово на Господа чрез пророк Агей: 4„А за самите вас време ли е да живеете в своите, снабдени с покриви и украса къщи, когато този дом е в развалини?“ 5Затова сега така говори Господ на силите: „Помислете как ще постъпите. 6Вие посяхте богато, но събрахте малко, ядете, без да се насищате, пиете, без да утолявате жаждата си, обличате се, без да ви е топло; надничар, който заработва заплата, поставя я в пробита кесия.“

7 Така говори Господ на силите: „Помислете как ще постъпите. 8Възлезте на планината, подгответе дървета и постройте храма така, че Аз да благоволя към него и да се прославя. 9Очаквахте много, а се получи малко, и това, което донесете в къщи, това Аз ще разпилея. За какво? – гласи словото на Господа на силите: затова, че Моят дом е в развалини, докато всеки от вас се грижи за къщата си. 10Ето поради това небето отказва да праща дъжд и земята не е плодородна. 11Аз изпратих суша върху земя, върху планини, върху жито, върху гроздов сок, върху маслиново масло и върху всичко, което ражда земята, и върху хора и добитък, и върху придобитото с ръчен труд.“

12 Тогава Зоровавел, син на Салатиил, и Иисус, син на Йоседек, и целият оцелял народ послушаха гласа на Господа, своя Бог, а именно думите на пророк Агей, като пратеник на техния Господ Бог, и народът се побоя от Господа. 13Тогава Господният вестител Агей възвести на народа по възложение на Господа: „Аз съм с вас!“, гласи словото на Господа. 14И Господ възбуди духа на Зоровавел, син на Салатиил, управител на Юдея, духа на първосвещеника Иисус, син на Йоседек, и духа на оцелелия народ – и те дойдоха и почнаха да работят в дома на Господа на силите, своя Бог, 15в двадесет и четвъртия ден на шестия месец, през втората година от управлението на цар Дарий.
Copyright information for BulCont