Hebrews 11

Силата на вярата

1 А вярата е твърда увереност в онова, на което се надяваме, и убеденост в онова, което не се вижда. 2Чрез нея древните предци получиха добро свидетелство. 3 a  Чрез вярата проумяваме, че светът е създаден с Божието слово и че от невидимото произлезе видимото. 4 b  Чрез вярата Авел принесе на Бога по-добра жертва, отколкото Каин. Чрез нея той получи свидетелство, че е праведен, понеже Бог даде свидетелство за даровете му; благодарение на нея, макар и мъртъв, той още ни говори. 5 c  Заради вярата си Енох бе отнесен при Бога, за да не умре. И него го нямаше вече, понеже Бог го беше взел. Преди отнасянето си той получи свидетелство, че е приятен на Бога. 6 d  А без вяра не е възможно да се угоди на Бога. Защото онзи, който се приближава до Бога, трябва да вярва, че Той съществува и награждава онези, които Го търсят. 7 e  Чрез вяра Ной получи откровение за онова, което още не се виждаше, и с послушание направи кораба, за да спаси своя дом; чрез нея светът беше осъден и Ной стана наследник на оправдаването, което идва от вярата.

8 f  С вяра призованият от Бога Авраам послуша и се отправи към земята, която щеше да получи в наследство, и тръгна, без да знае къде отива. 9 g  С вяра той се пресели в обещаната земя, макар и чужда, и се засели в шатри заедно с Исаак и Яков, сънаследници на същото обещание. 10Защото той очакваше града със здравите основи и чийто строител и творец е Бог. 11 h  Чрез вяра и сама Сарра придоби способността да даде поколение и, въпреки възрастта си, роди, защото сметна, че Бог е верен на обещанието Си. 12 i  Така от един човек при това с изчерпани сили се роди толкова голямо потомство, колкото са звездите на небето и както са неизброими песъчинките на морския бряг.

13 j  Всички те умряха, изпълнени с вяра, без да получат обещаното, а само отдалеч го видяха, приветстваха го и заявиха, че са чужденци и пришълци на земята. 14С тези думи те дават да се разбере, че търсят отечество. 15Ако бяха мислили за онази земя, от която бяха излезли, щяха да намерят възможност да се върнат. 16Но сега те се стремят към по-добро, тоест небесно отечество. Затова Бог не се срамува от тях да се нарича техен Бог, защото им е приготвил за тях град.

17 k  С вяра Авраам, когато беше подложен на изпитание, отдаде като жертва Исаак; и този, който бе получил обещанията, принесе единствения си син 18 l  и му бе казано: „От Исаак ще произлезе потомството ти.“ 19Той смяташе, че Бог има мощ да възкреси Исаак дори от мъртвите, и затова го прие обратно като предобраз на възкресението. 20 m  С вяра Исаак благослови Яков и Исав за онова, което предстоеше да стане. 21 n  С вяра Яков на умиране благослови всеки от синовете на Йосиф и се поклони на Бога, навеждайки се към върха на жезъла си. 22 o  С вяра Йосиф на умиране спомена за излизане на израилтяните от Египет и се разпореди за костите си.

23 p  С вяра Мойсей беше укриван от родителите си три месеца, след като се роди, защото видяха, че детето е хубаво, и не се уплашиха от царската заповед. 24 q  С вяра Мойсей, като порасна, отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря 25и предпочете да страда заедно с Божия народ, вместо да има временна наслада от греха. 26Той сметна охулването на Помазаника за по-голямо богатство от съкровищата на Египет, защото имаше пред очи наградата. 27 r  С вяра той напусна Египет, без да се уплаши от царския гняв, и остана твърд, сякаш виждаше Невидимия. 28 s  С вяра той извърши Пасха и поръси с кръв, за да не се докосне до тях ангелът, който погубваше първородните. 29 t  С вяра израилтяните преминаха като по суша Червено море, докато египтяните се издавиха, когато опитаха същото. 30 u  Благодарение на вярата паднаха стените на Йерихон, след като бяха обикаляни в продължение на седем дена. 31 v  Заради вярата си блудницата Раав не загина заедно с неверните, като прие с мир съгледвачите.

32 w  x  И какво още да изброявам? Защото време няма да ми стигне да разказвам за Гедеон, Варак, Самсон и Йефтай, Давид, Самуил и за пророците, 33 y  които чрез вяра победиха царства, раздадоха справедливост, получиха обещания, затулиха устата на лъвове, 34 z  угасиха силата на огъня, избегнаха острието на меча, оздравяха от болести, проявиха храброст във война, обърнаха в бяг чужди войски. 35 aa  Жени приемаха мъртвите си възкръснали, други пък бяха измъчвани, понеже не приеха да бъдат освободени, за да бъдат прославени при възкресението. 36 ab  Други бяха подлагани на присмех и бичуване, а също – на окови и затвор. 37 ac  С камъни бяха избивани, с трион рязани, на мъки подлагани
11:37 В някои ръкописи липсва: „на мъки подлагани“.
, умираха с меч заклани, скитаха се в овчи и кози кожи, търпяха лишения, оскърбявани и измъчвани.
38 ae  Тези, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустини и планини, по пещери и земни пропасти. 39И всички тези, макар чрез вярата си да бяха признати от Бога, не получиха обещаното, 40тъй че те да не постигнат без нас небесно съвършенство, защото Бог беше предвидил за нас нещо по-добро.
Copyright information for BulCont