Hebrews 12

Примерът на Иисус Христос

1 Затова и ние, заобиколени от такъв голям облак от свидетели, нека свалим от себе си всякакво бреме, както и греха, който лесно ни оплита. Нека с търпение изминем предстоящия ни жизнен път 2с взор, отправен към Този, Който е начало и завършек на вярата – Иисус, Който заради наградата на радостта, която Му предстоеше, изтърпя разпъване на кръст, като презря позора и седна отдясно на Божия престол. 3И тъй, за да не отслабвате и да не отпадате духом, помислете за Онзи, Който претърпя от грешниците такова поругание над Себе Си.

Полза от Божиите наказания

4 В борбата си против греха още не сте се съпротивлявали до кръв 5 a  и сте забравили увещанието, което е отправено към вас като към синове: „Сине мой, не презирай наказанието от Господа и не отпадай духом, когато Той те изобличава. 6 b  Защото Господ поправя този, когото обича, и наказва всеки син, когото приема.“

7 Ако понасяте наказание, Бог постъпва с вас като със синове. Защото има ли такъв син, когото баща му не наказва? 8Ако пък останете без наказание, което всички са понесли, тогава сте незаконни деца, а не синове. 9Освен това нашите бащи по плът са ни наказвали и ние сме ги почитали. Тогава не следва ли много повече да се покоряваме на Отеца на духовните сили, за да постигнем истински живот? 10Защото те ни наказваха за кратко време, както сметнеха за добре; а Той ни наказва за наша полза, за да се приобщим към Неговата святост. 11Всяко наказание първоначално изглежда за страдание, а не за радост, но след това то принася плод на мира и на справедливостта за тези, които са възпитавани чрез него.

Наставления за мир и чистота

12 c  Затова укрепете изморените си ръце и разтрепераните си нозе 13 d  и направете прави пътеки за нозете си, за да не се повреди онова, което е куцо, а, напротив – да се излекува.

14 e  Ревностно се стремете да имате мир с всички, както и онази святост, без която никой няма да види Господа. 15 f  Внимавайте да не би някой да се лиши от Божията благодат; да не би да поникне горчив корен и да навреди, а чрез него да се отровят мнозина, 16 g  да не би някой да стане блудник или нечестив като Исав, който за едно ястие отстъпи първородството си. 17 h  А вие знаете, че макар и той да желаеше да наследи благословението, беше отхвърлен, понеже не можа да измени решението на баща си, при все че го бе молил за това със сълзи.

Превъзходството на небесния Йерусалим

18 i  Вие не сте пристъпвали към Синай, осезаема планина, пламнала от огън, към тъмен облак, мрак и буря, 19към тръбен звук и гръмко звучащ глас, слушателите на който се помолиха повече да не им се говори, 20 j  защото не можеха да понесат онова, което им се заповядваше: „Даже животно, ако се допре до планината, да бъде убито с камъни или пронизано със стрела
12:20 В някои ръкописи липсва: „или пронизано със стрела“.
.“
21И гледката беше толкова страшна, че Мойсей рече: „Ужасен съм и треперя.“ 22Вие обаче пристъпихте към планината Сион и към града на живия Бог, небесния Йерусалим, и към безбройни множества ангели, 23към тържествения събор и църквата на първородните, чиито имена са написани на небесата, и към Бога, Съдия на всички, и към духовете на праведниците, достигнали съвършенство, 24 l  както и към Иисус, Посредника на Новия Завет, и към кръвта за поръсване, която зове по-силно от кръвта на Авел.

25 Внимавайте да не отхвърлите Този, Който ви говори. Защото ако не избегнаха наказанието онези, които отхвърлиха онзи
12:25 Т.е. Мойсей.
, който ги предупреждаваше на земята, колко по-малко ще го избегнем ние, които отстъпваме от Онзи, Който говори от небесата.
26 n  Неговият глас разтърси тогава земята, а сега Той е дал обещание: „Още веднъж Аз ще разтърся не само земята, но и небето.“ 27Думите „още веднъж“означават промяната на непостоянното, понеже е сътворено, за да пребъде непоклатимото. 28 o  И тъй, ние, понеже получаваме непоклатимо царство, нека бъдем благодарни и да служим на Бога така, както Му е приятно – с благоговение и страхопочитание, 29 p  защото нашият Бог е всеунищожителен огън.
Copyright information for BulCont