Hebrews 13

Задълженията на християнина

1 Братолюбието да е винаги сред вас. 2 a  Не забравяйте гостоприемството, защото чрез него някои, без да знаят, са приели ангели като гости. 3 b  Помнете затворниците, като че ли сте затворени заедно с тях, както и страдащите, понеже самите вие още живеете в тяло. 4Бракът да бъде на почит сред всички, а брачното легло – неосквернено, защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците. 5 c  Не бъдете сребролюбиви, а се задоволявайте с това, което имате, защото Сам Бог е казал: „Няма да отстъпя от тебе, нито ще те изоставя.“ 6 d  Затова можем смело да казваме: „Господ е с мене, аз не се боя: какво ще ми стори човек?“

Съвети към търсещите бъдещия град

7 Помнете вашите ръководители, които ви възвестиха Божието слово, и като имате пред очи завършека на техния живот, подражавайте на вярата им. 8Иисус Христос е един и същ вчера и днес, и за вечни времена. 9Не се увличайте от различни и чужди учения, защото е добре сърцето да се укрепва с благодат, а не с наредби за ястия, от които не получиха полза онези, които ги спазваха. 10Имаме жертвеник, от който нямат право да ядат онези, които служат на скинията. 11 e  И както телата на животните, чиято кръв първосвещеникът внася в светилището за очистване на греховете, се изгарят извън стана, 12така и Иисус, за да освети хората със собствената Си кръв, пострада извън градските порти. 13И тъй, нека излизаме при Него извън стана, като споделяме поруганието Му, 14защото тук ние нямаме постоянен град, а търсим бъдещия. 15 f  И тъй, нека чрез Него винаги принасяме на Бога хвалебна жертва, тоест плода на устните, които прославят името Му. 16 g  Не забравяйте благотворителността и щедростта, защото Бог благоволи към такива жертви. 17 h  Покорявайте се на ръководителите си и бъдете послушни, защото те ще отговарят за вашите души; нека с радост да вършат това, а не с въздишки, понеже това не е полезно за вас.

18 Молете се за нас, защото сме уверени, че имаме чиста съвест, като се стремим да постъпваме правилно във всичко. 19 i  Още по-настойчиво ви моля да вършите това, за да ме върне Бог по-скоро сред вас.

Заключителен благослов и поздрави

20 j  А Бог на мира, Който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великия Пастир на овцете – нашия Господ Иисус Христос
13:20 В някои ръкописи липсва: „Христос“.
,
21 l  нека ви направи способни за всяко добро дело, за да изпълнявате волята Му, като чрез Иисус Христос у вас
13:21 В някои ръкописи: „нас“.
става това, което Му е приятно. На Него да бъде слава за вечни времена! Амин.

22 Моля ви, братя, приемете благосклонно това увещателно слово. И без друго накратко ви писах. 23Знайте, че брат Тимотей е освободен и ако той дойде скоро, ще ви посетя заедно с него.

24 Поздравете всички ваши ръководители, както и всички вярващи. Поздравяват ви тези, които са от Италия.

25 Благодатта да бъде с всички вас. Амин
13:25 В някои ръкописи липсва: „Амин“.
.
Copyright information for BulCont