Hebrews 2

Пътят към спасението

1 Затова трябва особено да внимаваме в истината, която сме чули, за да не се отдалечим от нея. 2А щом словото, изречено от ангели, се оказа вярно и всяко негово престъпване и непослушание към него получи справедлива отплата, 3как ние ще се избавим, ако пренебрегнем такова велико спасение, което отначало беше възвестено за пръв път от Господа и което ни беше потвърдено от тези, които го бяха чули от Него. 4А и Сам Бог свидетелстваше това чрез знамения и чудеса, с различни прояви на могъщество и чрез раздаване даровете на Светия Дух според волята Си.

5 Защото не на ангелите Бог подчини бъдещия свят, за който говорим. 6 a  Напротив, някой бе засвидетелствал някъде в Писанията, казвайки: „Какво е човекът, та го помниш, и човешкият син, та го зачиташ? 7Поставил си го малко по-ниско от ангелите, със слава и чест си го увенчал и си го поставил над делата на ръцете Си
2:7 В някои ръкописи липсва: „и си го поставил над делата на ръцете Си“.
.
8 c  Покорил си всичко под краката му.“А като му е подчинил всичко, това означава, че не е оставил нищо, което да не му е подчинил. Сега обаче все още не виждаме всичко да му е подчинил. 9А виждаме, че Иисус, поставен за кратко време по-ниско от ангелите, заради претърпяната смърт беше увенчан със слава и чест. Така с Божията благодат вкуси смърт заради всички.

10 Защото не беше умесно Бог, заради Когото е всичко, да доведе мнозина до слава и да усъвършенства чрез страданията Иисус, Който постави началото на човешкото спасение. 11Както Освещаващият, така и освещаваните от Него, всички са от единия Отец и затова Иисус не се срамува да ги нарича братя, 12 d  като казва: „Ще възвестявам Твоето име на братята Си, ще Те славя сред събранието на вярващите.“ 13 e  И пак: „На Него ще се уповавам“. И още: „Ето Ме Мене и децата, които Бог Ми даде.“

14 f  А понеже децата са от плът и кръв, и Той Сам прие човешка природа, за да унищожи чрез Своята смърт онзи, който властва над смъртта, тоест дявола, 15и да избави всички онези, които поради страх от смъртта през целия си живот бяха осъдени на робство. 16Защото явно Той идва да помогне не на ангели, а на Авраамовото потомство. 17Затова трябваше да прилича на братята Си по всичко, за да бъде милостив и верен Първосвещеник в служението пред Бога и да очисти греховете на народа, 18 g  тъй като Сам бе изкушаван и пострада, и може да помогне на изкушаваните.
Copyright information for BulCont