Hebrews 7

Свещенството на Мелхиседек

1 a  Този Мелхиседек, цар на Салим, свещеник на Всевишния Бог, който посрещна Авраам, когато той се връщаше, след като бе разбил царете, го благослови, 2а Авраам му даде десятък от всичко, което беше взел. Името Мелхиседек означава първо цар на правда, а понеже беше цар на Салим
7:2 Името на град Салим (Йерусалим) се превежда „мир“.
, означава още цар на мира.
3Няма сведения за баща, майка или родословие, няма сведения нито за началото на дните му, нито за края на живота му, но подобно на Божия Син, той остава завинаги свещеник.

4 Вижте колко е велик този, на когото дори патриарх Авраам му даде десятък, най-доброто от плячката. 5 c  И онези от Левиевите потомци, които приемат свещенство, имат заповед да вземат от народа десятък според Закона, тоест от сънародниците си, въпреки че и те са произлезли от поколението на Авраам. 6Но Мелхиседек, макар и да не беше от рода на Левий, взе десятък от Авраам и го благослови – него, който беше получил обещанията. 7А безспорно е, че по-малкият се благославя от по-големия. 8В единия случай десятъци се събират от смъртни хора, а в другия – от онзи, за когото се свидетелства, че е жив. 9И така, може да се каже, че сам Левий, чиито потомци вземат десятък, даде десятък чрез Авраам, 10защото беше още нероден в тялото на баща си Авраам, когато той беше посрещнат от Мелхиседек.

11 d  И така, ако чрез левитското свещенство се постигаше съвършенство, защото въз основа на него народът получи закона, каква нужда имаше да се издигне друг вид свещеник – според чина на Мелхиседек, а не според чина на Аарон. 12Защото, когато се промени свещенството, по необходимост се променя и законът. 13А Господ Иисус Христос, за Когото се казва това, принадлежеше на друго племе, от което никой не е служил при жертвеника. 14 e  А добре известно е, че нашият Господ произлезе от Юда, за чието племе Мойсей нищо не е говорил за свещенство.

Друг Свещеник като Мелхиседек

15 Това става още по-ясно, когато по подобие на Мелхиседек се издига друг Свещеник, 16Който е станал Първосвещеник не по законовата разпоредба за плътски произход, а по силата на безкраен живот. 17 f  Защото Писанието свидетелства: „Ти си свещеник за вечни времена според чина на Мелхиседек.“ 18А предишната заповед беше отменена заради нейната слабост и безполезност, 19 g  защото Законът не доведе нищо до съвършенство, а сега ни се предостави по-добра надежда, чрез която се приближаваме до Бога.

20 И както това стана не без клетва, понеже другите станаха свещеници без клетва, 21 h  Иисус обаче стана с клетва чрез Онзи, Който Му каза: „Господ се закле и няма да се разкае: „Ти си свещеник за вечни времена според чина на Мелхиседек
7:21 В някои ръкописи липсва: „според чина на Мелхиседек*“.
“.“
22 j  Така също Иисус стана поръчител на по-добър завет. 23Другите свещеници бяха много, понеже смъртта им пречеше да продължат служението си, 24а Иисус, понеже пребъдва вечно, има свещенство, което е неизменно. 25Затова Той може винаги да спасява онези, които чрез Него идват при Бога, понеже е жив вечно, за да ходатайства за тях.

26 Ето такъв Първосвещеник ни трябваше: свят, незлобив, непорочен, отделен от грешниците и възвисен по-горе от небесата, 27 k  Който няма нужда като първосвещениците всекидневно да принася жертва първо за Своите грехове, а после и за греховете на народа, защото Той извърши това веднъж завинаги, когато принесе Себе Си в жертва. 28Законът поставя за първосвещеници хора, които са несъвършени, но клетвеното слово, дадено след закона, постави Сина, Който е съвършен за вечни времена.
Copyright information for BulCont