Hebrews 9

Старозаветните жертвоприношения

1 И наистина, в първия завет имаше разпоредби за богослужение и светилището беше земно. 2 a  Тогава скинията беше устроена така: в първата ѝ част бяха светилникът, масата и хлябовете на предложението. Тази част се нарича „Светая“. 3 b  А зад втората завеса беше онази част от скинията, която се нарича „Светая Светих
9:3 Т.е. най-свято място.
“.
4 d  Там се намираха златният кадилен жертвеник и обкованият от всички страни със злато ковчег на Завета, в който се намираха златната стомна с манна, покаралият жезъл на Аарон и скрижалите на завета, 5 e  а над него херувими на славата разпростираха криле над очистилището. За тези неща сега няма нужда да се говори подробно. 6 f  При това устройство на скинията в първата ѝ част свещениците влизат постоянно, когато извършват богослужения, 7 g  а във втората част влиза веднъж в годината само първосвещеникът, и то с кръв, която принася за себе си и за опрощаване греховете на народа, извършени по незнание. 8Чрез това Светият Дух показва, че докато стои предишната скиния, още не е отворен достъпът до небесното светилище. 9Но това е само предобраз на сегашното време, когато се принасят дарове и жертви, които не могат да направят приносителя вътрешно чист, 10понеже те са само ястия и пития, различни умивания и телесни обреди, установени, докато дойде по-доброто.

Съвършената жертва на Иисус Христос

11 h  Но Христос, Който дойде като Първосвещеник на бъдещите блага, с по-велика и по-съвършена скиния, неръкотворна, тоест не от сътворения свят, 12Влезе веднъж завинаги в небесното светилище не с кръв от козли и телета, а със Своята кръв и осигури вечно изкупление за нас. 13 i  Защото ако кръвта от козли и бикове и пепелта от телица чрез поръсване осветяват осквернените, за да бъдат телесно чисти, 14колко повече кръвта на Христос, Който чрез Светия Дух принесе Себе Си в жертва, безупречен пред Бога, ще очисти съвестта ни от мъртви дела, за да служим на живия и истинския Бог!

15 И затова Той е Посредник на нов завет, та въз основа на смъртта Му, настъпила за изкупване на нарушенията по време на първия завет, призованите да получат обещаното вечно наследство. 16Където има завещание, трябва да е настъпила смъртта на завещателя, 17понеже едно завещание добива сила само след смърт. То няма никога сила, докато е жив завещателят. 18Поради това и първият завет бе потвърден с кръв. 19 j  Защото Мойсей, след като възвести всички заповеди от закона пред целия народ, взе кръвта на телетата и козлите, смесена с вода, и като използва червена вълна и исоп, поръси както самата книга
9:19 Т.е. старозаветния закон.
, така и целия народ
20с думите: „Това е кръвта на завета, който Господ постанови за вас.“ 21 l  Той поръси с кръв също скинията и всички богослужебни предмети. 22 m  Според Закона почти всичко се очиства с кръв и без проливане на кръв няма опрощение.

23 И така, земните изображения на небесните неща трябваше да се очистят с такива жертви, докато самите небесни неща изискваха по-възвишени от тези жертви. 24 n  Така Христос влезе не в построено от човек светилище, което е само предобраз на истинското, а в самото небе, за да се яви сега пред Бога заради нас. 25 o  Той не възлезе, за да принася Себе Си много пъти в жертва, както първосвещеникът влиза в Светая Светих всяка година с чужда кръв – 26иначе Той трябваше много пъти да пострада от създаването на света. А сега, в края на времето, се яви веднъж завинаги, за да заличи греха, като се принесе Сам в жертва. 27И както на хората предстои да умрат един път, а след това – съд, 28 p  така и Христос веднъж принесе Себе Си в жертва, за да отнеме греховете на мнозина, и ще се яви втори път, не за да става жертва за грях, а за спасение на онези, които Го очакват.
Copyright information for BulCont