Hosea 1

Осия живее и пророкува в Северното царство по едно и също време с пророците Исаия, Амос и Михей. За него не знаем повече от разказаното в книгата. Още в първия ѝ стих е посочено времето на пророкуването, което съвпада с управлението на четирима юдейски царе. Назован е и Йеровоам II – Израилевият цар, при когото започва 30-годишното служение на Осия.

Книгата на пророк Осия е първата по ред от последните дванадесет книги на Стария Завет, наричани „книги на малките пророци“. Тя в известен смисъл е алегорична; неговата семейна драма, семейството му, дори имената на децата му са символични първообрази на взаимоотношенията между Бога и Неговия неверен и склонен към идолопоклонство народ. Въпреки острия стил на пророка и очевидната му съпричастност към Божието послание Израилевият народ пренебрегва думите му. Хората по онова време не са били в състояние да разберат връзката между предсказаното наказание поради непослушание и грижата на Бога, Който постоянно призовава към покаяние. Въпреки Божиите предупреждения към Израил намерението на Бога се свързва с изпълнение на Неговите обещания в полза народа (гл. 14).

1 a  Слово на Господа, което беше отправено към Осия, син на Беери, когато Озия, Йоатам, Ахаз и Езекия бяха царе в Юдея, а Йеровоам, син на Йоас, беше цар в Израил.

Бракът на Осия и децата му

2 Начало на словото на Господа към Осия. Господ каза на Осия: „Иди, вземи си жена блудница и имай деца от блудство; защото тая земя като блудница отстъпи от Господа.“ 3Тогава Осия отиде и взе за жена Гомер, дъщеря на Дивлаим; и тя зачена и му роди син. 4 b  Господ каза: „Дай му името Изреел, защото ще се мине още малко и Аз ще отмъстя на дома на Ииуй за кръвта, пролята в Изреел, и ще сложа край на царството на дома на Израил; 5в онзи ден ще съкруша лъка на Израил в долината Изреел.“

6 Когато Гомер зачена пак и роди дъщеря, Господ каза на Осия: „Дай ѝ името Лорухама
1:6 Евр. Лорухама – такава, над която не е проявена милост.
, защото Аз вече няма да проявя милост към дома на Израил и няма да им простя.
7 d  А към дома на Юдея ще проявя милост и ще ги спася чрез техния Господ Бог, а няма да ги спася с лък, нито с меч, нито с война, нито с коне и конници.“

8 Когато отби Лорухама, Гомер зачена и роди син. 9Господ каза: „Дай му името Лоами
1:9 Евр. Лоами – не Мой народ.
, защото вие не сте вече Мой народ и Аз няма да бъда вече ваш Бог.“
Copyright information for BulCont