Hosea 12

Непостоянството на народа

1
12:1 В Цариградската Библия 12:1 сл. е 11:12 сл.
Ефрем Ме е обкръжил с лицемерие и домът Израилев – с измама, но Юдея още общува с Бога и е вярна към Всесветия.

2 b  Ефрем пасе вятъра и тича след източния вятър, всеки ден умножава лъжата и насилието, сключва съюз с Асур и изпраща маслиново масло в Египет.

3 c  Но Господ ще встъпи в съд с Юдея и ще накаже Яков за живота му, и ще му въздаде според делата му. 4 d  Той държеше петата на брат си още в майчина утроба, а като възмъжа, се бори с Бога. 5 e  Той се бори с ангел – и победи; но плака и го моли за милост; във Ветил той ни намери и там говори с нас. 6А Господ е Бог на силите, наричат Го Господ Вседържител. 7И така, обърни се и ти към своя Бог; води се по милосърдието и правосъдието и всякога се надявай на своя Бог.

8 f  Ханаански търговец с неточни везни в ръка обича да мами. 9А Ефрем казва: „Ето аз забогатях, придобих имущество, но във всичките ми трудове няма да намерят нищо незаконно, в което да съм съгрешил.“ 10 g  Пък Аз, Господ, Който съм твоят Бог още от египетската земя, пак ще те заселя в сенници, както в дните на празничното събиране.

11 h  Аз говорих на пророците, Аз съм Този, Който умножавах виденията и чрез пророците употребявах сравнения. 12 i  В Галаад има беззаконие, те станаха суетни; в Галгал принасяха в жертва телета и жертвениците им стояха като камъни, натрупани по браздите на нивите.

13 j  Яков избяга на полето на Арам и работи в Израил за придобиване на жена, и за жена беше пастир на стада. 14 k  Чрез пророк Господ изведе Израил от Египет и чрез пророк се грижеше за него. Ефрем силно разгневи Господа и затова неговият Господ ще остави да падне върху му пролятата от него кръв, и поруганието ще се обърне върху самия него.
Copyright information for BulCont