Hosea 2

1 a 
2:1 В Синодалната и Цариградската Библия 2:1 сл. е 1:10 сл.
„Но броят на Израилевите синове ще бъде като морския пясък, който не може нито да се измери, нито да се изброи. Вместо да им говорят: „Вие не сте Мой народ“, ще им казват: „Вие сте синове на живия Бог.“
2Тогава Юдовите синове ще се обединят заедно с Израилевите синове и ще си поставят един началник и пак ще завземат властта в страната, защото денят на Изреел ще бъде велик!

3 Казвайте на братята си: „Ами“
2:3 Евр. Ами – Мой народ.
, и на сестрите си: „Рухама“
2:3 Евр. Рухама – такава, над която е проявена милост.
.
4Подайте жалба в съда срещу майка си, подайте жалба. Защото тя не е Моя жена и Аз не съм ѝ мъж. Нека тя да премахне блудството от лицето си и прелюбодейството от гърдите си. 5 e  Иначе ще я съблека до голо и ще я изложа, както в деня на раждането ѝ, ще я превърна в пустиня, ще я обърна в суха земя и ще я уморя с жажда.“

Господ и невярната Му жена

6 f  Няма да окажа никаква милост също и към децата ѝ, понеже те са деца от блудство. 7 g  Защото майка им блудства, със срам се покри онази, която ги зачена. Тя казваше: „Ще отида след любовниците си, които ми дават хляб и вода, вълна и лен, маслиново масло и питиета.“

8 Затова, ето Аз ще препреча пътя ѝ с трънак и ще издигна каменна стена като ограда, и тя няма да намери пътеките си; 9 h  ще се впусне след любовниците си, но няма да ги догони; ще ги търси, но няма да ги намери и ще каже: „Ще отида и ще се върна при първия си мъж; защото тогава ми беше по-добре, отколкото сега.“ 10 i  А тя не знаеше, че Аз, Аз ѝ давах хляб, вино и маслиново масло и я обогатявах със сребро и злато, което употребиха за образи на Ваал. 11Затова ще взема назад хляба Си в сгодното време и виното Си в сгодното време и ще отнема вълната и лена Си, с които тя покриваше голотата си. 12 j  И сега ще открия срама ѝ пред очите на любовниците ѝ и никой няма да я избави от ръката Ми. 13 k  Ще сложа край на всяка нейна веселба, на нейните празници, новомесечия, съботни празници и на всички други празнични дни. 14 l  Ще опустоша нейните лози и смокинови дървета, за които тя казваше: „Това са моите подаръци, които ми дадоха моите любовници.“Тях Аз ще ги превърна в дивачки и диви зверове ще ядат от тях. 15 m  Ще я държа отговорна за празничните дни, посветени на вааловци, когато тя им кадеше, и като се кичеше с обеци и украшения, ходеше след любовниците си, а Мене забрави, гласи словото на Господа.

16 Поради това и Аз ще я привлека, ще я отведа в пустинята и ще ѝ говоря по сърце. 17 n  Ще ѝ дам там лозята ѝ и ще превърна долина Ахор във врата на надеждата. Там тя ще стане послушна, както през младините си, както и тогава, когато излезе от египетската земя.

18 В оня ден, гласи словото на Господ, ти ще Ме наричаш „мой мъж“и няма вече да ме наричаш: „Ваали“
2:18 Евр. Ваали – мой господар.
.
19Ще направя тъй, че имената на вааловци да изчезнат от устата ѝ и няма вече да се споменават имената им. 20 p  В онзи ден ще сключа за Моите верни завет
2:20 Букв. съюз.
с полските зверове, с небесните птици и с всичко, което се движи по земята; ще премахна лък и меч и ще прекратя войната в онази земя, и ще им дам да живеят в безопасност.
21Ще те сгодя за Себе Си за вечни времена, ще те сгодя за Себе Си в правда и правосъдие, в благост и милосърдие; 22ще те сгодя за Себе Си чрез вяра
2:22 Или: във верност.
и ти ще познаеш Господа.

23 И в онзи ден Аз ще облагоприятствам, гласи словото на Господ, ще облагоприятствам небето и то ще облагоприятства земята, s  и земята ще облагоприятства хляба, виното и маслиновото масло. А всички те ще облагоприятстват Изреел. t  И ще направя земята плодоносна за Себе Си, и ще се смиля над Лорухама, и ще кажа на Лоами: „Ти си Мой народ“, а той ще каже „Ти си Мой Бог“.
Copyright information for BulCont