Hosea 3

Завършек и значение на алегоричната реч

1 Господ ми каза: „Пак отиди и залюби жена, която обича друг мъж и извършва прелюбодеяние. Обикни я така, както Господ обича Израилевите синове, макар че те се обръщат към други богове и обичат приноси от сладки от грозде.“

2 Тогава аз си я купих за петнадесет сребърника, за хомер и летек ечемик. 3Казах ѝ: „Остани у мене много дни, без да принадлежиш на друг мъж като блудница. Такъв ще бъда и аз за тебе.“ 4Защото дълго време Израилевите синове ще останат без цар и без началник, без жертви и без жертвеник, без ефод и терафим. 5 a  След това Израилевите синове ще се обърнат и ще потърсят Господа, своя Бог, и своя цар Давид. Те ще благоговеят пред Господа и пред благостта Му в последните дни.
Copyright information for BulCont