Hosea 4

Всеобщ упадък – вероотстъпничество на свещеници и народи

1 a  Чуйте словото на Господа вие, Израилеви синове! Господ е влязъл в съдебен спор с жителите на тази земя, понеже няма вярност, нито милост, нито знание за Бога по земята. 2 b  Навред се ширят проклятие и измама, убийство, кражба, прелюбодейство и кръвопролитие след кръвопролитие. 3 c  Затова ще се опечали тази земя и ще загинат всички, които живеят на нея, заедно с полските зверове и небесните птици; дори и морските риби ще изчезнат.

4 Никой няма да отправя обвинения, нито ще порицава другия. Твоят народ е като онези, които се жалват срещу свещенството. 5Посред бял ден ти ще се препънеш; и пророкът като тебе ще падне нощем, и Аз ще погубя града – твоята майка. 6 d  Моят народ ще бъде изтребен, защото няма никакво знание за Бога. Понеже ти отхвърли това знание, и Аз ще те отхвърля да не свещенодействаш пред Мене. Понеже ти забрави закона на своя Бог и Аз ще забравя децата ти.

7 Колкото повече те се умножават, толкова повече съгрешават против Мене; ще превърна славата им в безчестие. 8Свещениците живеят от греховете на Моя народ и душата им се стреми към неговото нечестие. 9Свещеникът стана такъв, какъвто е и народът. Затова Аз ще го накажа за начина му на живот и ще му въздам според делата му. 10 e  Ще ядат – и няма да се наситят; ще блудстват – и няма да се размножат, защото напуснаха Господа, 11за да се предадат на разпътство.

Вино и напитки завладяха разума им.
12 f  Моят народ пита божеството си, направено от дърво, и от жезъла му очаква отговор; защото духът на блудството ги е въвел в заблуда и те вероломно отстъпиха от своя Бог. 13По високите планински места те принасят жертви и кадят по хълмовете под дъбовете, тополите и терпентиновите дървта, защото сянката им е приятна. Затова дъщерите ви са блудници и снахите ви – прелюбодейки. 14Аз няма да наказвам дъщерите ви, когато блудстват, и снахите ви, когато прелюбодействат, защото самите вие – свещениците, сте на страната на блудниците и принасяте жертви с прелюбодейки. Така невежият народ погива.

15 Ако ти, Израилю, блудстваш, поне Юдея да не грешеше и да не бяхте ходили в Галгал, и да не възлизахте в Бет-Авен и да не се кълняхте: „Жив е Господ!“ 16 g  Израил е упорит като упорита телица. Може ли сега Господ да ги пасе като агнета на широка поляна? 17 h  Ефрем е в съюз с идолите, оставете го! 18 i  Нещо мерзко е пиянството им, съвсем са се предали на блудство и срамна любов – позор за покровителите им. 19 j  Тях вятърът ще грабне с крилете си и те ще се засрамят от олтарите си.
Copyright information for BulCont