Hosea 5

Бог предупреждава Израил

1 Изслушайте това, свещеници, внимавайте вие от Израилевия дом, вслушайте се вие от царския дворец – против вас има присъда. Вие бяхте станали примка за Масифа и мрежа, простряна на Тавор. 2Те потънаха дълбоко в разпътство, но Аз ще накажа всички тях. 3Аз познавам добре Ефрем и Израил не може да се укрие от Мене; защото ти блудства, Ефреме, и Израил се оскверни.

4 a  Делата им пречат да се върнат към своя Бог, защото духът на блудството е вътре у тях, тъй че те не познаха Господа. 5 b  Гордостта на Израил говори срещу самия него. И Израил, и Ефрем ще паднат поради нечестието си; заедно с тях ще падне и Юдея. 6 c  Те ще тръгнат да търсят Господа със своите овце и волове, но няма да го намерят: Той се оттегли от тях. 7 d  Те нарушиха верността си към Господа, защото родиха деца от чужденки. Сега по новолуние те и имотите им ще бъдат погълнати.

8 e  Затръбете с овнешки рог в Гива, с тръба в Рама, обявете тревога в Бет-Авен, стреснете Вениамин! 9Ефрем ще стане пустиня в деня на наказанието. Аз възвестих между Израилевите племена това, което предстои. 10Вождовете на Юдея постъпват като онези, които преместват межди. Ще излея Своя гняв като вода върху тях. 11Ефрем е угнетен, правото е потъпкано, защото самоволно следва суетните идоли. 12Аз съм като молец за Ефрем и като костояд за дома на Юдея.

13 f  Когато Ефрем видя болестта си и Юдея – раната си, Ефрем отиде при Асур и изпрати пратеници при великия цар. Но той няма да може да ви изцери, нито да излекува раната ви. 14 g  Защото Аз съм като лъв за Ефрем и като лъвче за дома на Юдея, Аз, самият Аз ще разкъсам и ще си отида, ще отнеса и никой няма да бъде спасен. 15 h  Ще си отида, ще се върна на Своето място, докато те не се покаят и не Ме потърсят, докато не прибегнат към Мене в бедата си.
Copyright information for BulCont