Hosea 7

1Когато лекувах Израил, тогава се разкриха вината на Ефрем и злодейството на Самария, защото те си служат с измама. Ето крадци се вмъкват и разбойници грабят по улиците. 2 a  Те не размишляват в сърцето си, че Аз помня цялото им беззаконие. А сега ги притиснаха собствените им дела, които са пред Мене.

Греховете на Божия народ

3 Със злодейството си доставят веселие на царя, а с лъжите си – на князете. 4Те всички горят от прелюбодейство като пещ, опалена от хлебаря, който щом замеси тестото, престава да я подклажда, докато то втаса. 5Празничен е денят на нашия цар! Князете се разпалиха до боледуване от вино, а той протяга ръка към тези, които кощунстват. 6Защото с коварството си те правят сърцето си на пещ; гневът им спи цяла нощ, а сутрин гори като пламтящ огън. 7Те всички са разпалени като пещ и поглъщат съдиите си; всички техни царе падат и никой не Ме призовава.

8 Ефрем се смеси между народите, Ефрем стана като необърната пита. 9 b  Чуждите поглъщаха силата му и той не забеляза, косите му посивяха, а той не разбира. 10 c  И гордостта на Израил свидетелства против него – и при това те не се обърнаха към Господа, своя Бог, и не Го потърсиха. 11И Ефрем стана неразумен като глупав гълъб, призовават Египет, а отиват в Асирия. 12Аз ще метна върху тях мрежата Си, докато отидат, като небесни птици ще ги уловя, ще ги накажа поради нечестието им.

13 Горко им за това, че отстъпиха от Мене, гибел за тях за това, че отпаднаха от Мене! Аз искам да ги спася, а те говорят лъжи против Мене. 14И не Ме призоваваха в сърцето си, когато стенеха в леглата си. Събират се да молят за жито и вино, но се обявяват против Мене 15Аз обучавах и укрепвах мишците им, а те замисляха зло против мене. 16 d  Те се обръщат, но не към Всевишния, приличат на неверен лък; техните велможи ще паднат от меч поради наглия им език. Това ще бъде позор за тях в египетската земя.
Copyright information for BulCont