Hosea 8

Дни на равносметка

1 a  Постави тръбата на устата си като страж на дома Господен, защото те нарушиха завета Ми и престъпиха Закона Ми. 2 b  Ще викат към Мене: „Боже мой, ние, израилтяните, Те познаваме.“ 3Израил пренебрегна доброто, затова враг ще го преследва.

4 Поставяха си царе без Моето участие; определяха си князе, но без Аз да зная. Направиха си кумири от среброто и златото, поради което ще бъдат изтребени. 5 c  Твоят телец те остави, Самарио! Разпали се гневът Ми против тях! Докога ще бъдат неспособни да се очистят? 6Защото телецът е дело на Израил. Изкусен майстор го е направил; и не е бог, понеже самарийският телец ще стане на късове.

7 d  Понеже те сееха вятър, ще пожънат буря, житото му няма да узрее, зърното няма да даде брашно, ако пък даде, чужденци ще го погълнат. 8Израил е погълнат, сега той е като негоден съсъд между народите. 9Те отидоха при асирийците като див осел, който скита самотен; Ефрем раздава подаръците на любовта. 10И въпреки че раздаваха дарове на народите, Аз скоро ще ги събера и те ще почнат да намаляват поради бремето на царя на князете.

11 Понеже Ефрем издигна много жертвеници, за да греши, тези жертвеници му послужиха като повод за грях. 12Написах му толкова много закони, но той ги сметна за нещо чуждо. 13 e  В жертвените си приноси към Мене те принасят месо и го ядат; на Господа това е неугодно! Сега Той ще си спомни тяхната вина и ще ги накаже за греховете им: те ще се върнат в Египет.

14 f  Израил забрави Твореца си и изгради дворци, и Юдея построи много крепости. Но Аз ще пратя огън върху градовете му, за да погълне дворците му.
Copyright information for BulCont