Hosea 9

1Не се радвай, Израилю, не тържествувай като народите, защото ти изневери на своя Бог: обичаш прелюбодейни дарове по всички хармани. 2Харманът и линът няма да ги хранят и гроздовият сок ще ги мами. 3Няма да живеят на земята на Господа, а Ефрем ще се върне в Египет и ще ядат нечисти ястия в Асирия. 4 a  Няма да принасят всеизгаряния от вино на Господа, нито жертвите им ще Му бъдат угодни. Техният хляб ще бъде за тях като хляб за жалеещи, от който всички, които ядат, ще се осквернят, защото техният хляб е за прехраната им, а в дома Господен той няма да влезе. 5Какво ще правите в празничен ден и в тържествения ден на Господа? 6Защото, ето макар да избягаха от опустошението, Египет ще ги събере, Мемфис ще ги погребе, плевели ще обгърнат сребърните им скъпоценности и бодили ще има в шатрите им.

Преследване на пророка

7 Настанаха дните на наказанието, дойдоха дните за въздаянието. Нека Израил разбере дали пророкът е бил глупав, дали вдъхновеният мъж е бил безумен, когато са говорели за многото ти беззакония и голямата враждебност! 8 b  Ефрем е коварен към моя Бог, предсказателят е като мрежа на птицелов по всичките му пътища. Омраза има в дома на неговия Бог. 9 c  Те паднаха дълбоко, развратиха се, както в дните на Гива; Господ ще си спомни за тяхната вина, ще ги накаже за греховете им.

Отхвърляне на Ефрем

10 d  Както се намира грозде в пустиня, така Аз намерих Израил. Аз видях бащите ви като пръв плод на смокиня в началото на зрелостта ѝ. Но те отидоха при Ваал-Фегор и се поклониха на срамния Бог, и сами станаха гнусни като идолите, които бяха обикнали. 11Като птица ще отлети славата от Ефрем: няма да има нито раждане, нито бременност, нито зачеване. 12 e  Макар и да отхраниха децата си, ще ги направя бездетни, защото горко им, когато се оттегля от тях!

13 Ефрем, както Аз го видях, беше като Тир, насаден на прекрасна местност, но Ефрем ще изведе децата си при убиеца. 14Дай им, Господи, каквото искаш да им дадеш. Дай им неплодна утроба и пресъхнали гърди.

15 f  Цялото им нечестие е в Галгал; там Аз ги възненавидях заради лошите им дела. Ще ги прогоня от Своя дом, няма вече да ги обичам; всичките им вождове са размирници. 16Ефрем е поразен; коренът им изсъхна – няма да принасят плод. Ако пък родят, Аз ще умъртвя любимия плод на утробата им.

17 g  Моят Бог ще ги отхвърли. Понеже те не Го послушаха, ще бъдат скитници между народите.
Copyright information for BulCont