Isaiah 11

Месия и царството Му на мир и справедливост

1 a  И ще израсне фиданка от Йесеевия пън и издънка от корените му. 2 b  И Господният Дух ще пребъдва върху нея, дух на мъдрост и разум, дух на съвет и мощ, дух на познание и страхопочитание пред Господа. 3И ще изпитва задоволство от страхопочитанието към Господа, и няма да съди според каквото очите му виждат, и няма да решава според това, което ушите му чуват. 4 c  Но ще съди сиромасите със справедливост и безпомощните в страната с правда. С жезъла на устата Си ще порази земята и с дъха на устните Си ще погуби нечестивците. 5 d  Справедливостта ще бъде поясът на кръста Му, а истината – поясът на хълбоците Му.

6 e  Тогава вълк ще живее с агне и леопард ще лежи заедно с козле; теле, млад лъв и тлъсто говедо ще бъдат заедно и малко момче ще ги води. 7Крава и мечка ще пасат заедно, малките им ще лежат едно до друго; лъв ще яде слама като вол. 8И кърмаче ще играе при дупката на усойница и вече отбито дете ще протяга ръката си към змийска дупка. 9 f  Няма да вършат зло и няма да вредят по цялата Ми свята планина, защото земята ще се изпълни с познаване на Господа, както водите изпълват морето. 10 g  И в този ден племената ще търсят Йесеевия корен, който е за знак на народите. И неговото място на покой е славно.

Връщане на отведените в плен

11 В този ден Господ ще вдигне отново ръката Си, за да Си възвърне остатъка от Своя народ, който остана в Асирия и Египет, Патрос, Етиопия, Елам, Сенаар и Хамат, и по морските острови. 12 h  И ще издигне знаме за народите, и ще събере заедно от четирите края на земята изгнаниците от Израил и разпръснатите от Юдея. 13И завистта на Ефрем ще престане, и враждуващите от Юдея ще бъдат изтребени. Ефрем няма да завижда на Юдея, а Юдея няма да враждува с Ефрем. 14И ще налетят по склоновете на Филистия на запад. Заедно ще ограбват синовете на Изтока, Едом и Моав ще грабнат в ръка, а синовете на Амон ще им се покорят. 15Тогава Господ ще пресуши залива на Египетското море, ще простре ръката Си със силния Си вятър върху реката и ще я раздели на седем ръкава, така че да се преминат със сандали. 16 i  Тогава ще има път за остатъка от Моя народ, оцелял в Асирия, както беше с израилтяните, когато излизаха от египетската земя.
Copyright information for BulCont