Isaiah 13

Пророчество за падението на Вавилон

1 a  Пророчество за Вавилон, което Исаия, син на Амоц, видя във видение.

2 Издигнете знаме на гола планина, извисете висок глас към тях, помахайте с ръка да влязат през портите на благородниците. 3Аз заповядах на посветените Си, призовах храбреците Си, които тържествуват заради Моето величие, да изпълнят гневния Ми съд.

4 Шумен вик е по планините, подобен на множество народ, на вълнение на събрани заедно от царства и народи. Господ Вседържител преглежда готовата за бой войска. 5Те идват от далечна земя, от хоризонта – Господ и оръдията на негодуванието Му, – за да опустошат целия свят.

6 b  Ридайте, защото денят Господен наближи и идва като разрушителна сила от Всемогъщия. 7Затова всички ръце ще отслабнат и сърцата на всички хора ще се стопят. 8 c  Ще се ужасят, спазми и скърби ще ги обхванат, ще се мъчат като жена, когато ражда. Ще се гледат един друг втренчено, лицата им ще пламтят. 9Ето денят Господен идва страшен, лют, с негодувание и пламенен гняв, за да обърне света в пустиня и да изтреби грешниците му. 10 d  Защото небесните звезди и техните съзвездия няма да дават своята светлина; слънцето ще помръкне, когато изгрява, луната няма да сияе със светлината си. 11И ще накажа света за неговото зло и нечестивите за беззаконията им, и ще сложа край на високомерието на горделивите, и ще унижа надменните злодеи. 12Ще направя така, че човекът да бъде по-скъп от чисто злато, по-скъп от офирско злато. 13Затова ще разтърся небесата и земята ще се разлюлее из основи поради гнева на Господ Вседържител в деня на пламенната Му ярост.

14 И всеки ще бъде като подгонена сърна и като стадо овце, които никой не събира. Така всеки ще бяга при своя народ и всеки към земята си. 15Всеки, който бъде намерен, ще бъде пронизан и всеки заловен ще падне от меч. 16Децата им ще бъдат смазани пред очите им. Техните къщи ще бъдат оплячкосани, а жените им обезчестени.

17 e  Ето Аз ще подбудя срещу тях мидяните, за които среброто е нищо, а златото не им допада. 18Но с лъковете си ще смажат младежите и няма да се смилят над плода на утробата. Окото им няма да пощади децата. 19 f  g  И Вавилон, красота на царствата, гордост на халдеите, ще бъде разрушен от Бога, както Бог разруши Содом и Гомора. 20 h  Няма да бъде заселен и няма да бъде обитаван непрекъснато. И арабин няма да разпъва шатър там и пастири няма да разполагат там стада. 21 i  Но там ще се разполагат диви зверове и разрушените домове ще са пълни с бухали; там ще се заселят щрауси и козли ще скачат наоколо. 22И хиени ще вият в дворците и чакали – в чертозите им.
13:22 В Синодалната Библия текстът: „Близко е времето на края му и дните на Вавилон няма да бъдат продължени“е част от 14:1.
Близко е времето на края му и дните на Вавилон няма да бъдат продължени.
Copyright information for BulCont