Isaiah 14

Връщане от Вавилонски плен

1 Защото Господ се смили над потомците на Яков и отново ще избере Израил и ще го засели в земята му; към тях ще се присъединят чужденци и ще се приобщят към потомците на Яков. 2 a  Тогава народите ще ги вземат и ще ги заведат на мястото им. И Израилевият дом ще ги наследи в земята на Господа като слуги и слугини, ще вземе в плен своите пленители и ще владее потисниците си.

Победна песен за падението на потисника

3 И ще дойде ден, когато Господ ще те освободи от твоето страдание, от твоята тревога и от тежката работа, в която ти беше поробен. 4 b  Тогава ти ще подемеш тази подигравателна песен срещу вавилонския цар и ще кажеш:

„Ах, как дойде краят на потисника, как си отиде бедата!“
5Господ съкруши тоягата на нечестивите, скиптъра на властелините, 6които яростно поразяваха народите с непрестанни удари и ги угнетяваха с гняв без задръжки. 7 c  Цялата земя си отпочина, спокойна е. Хората се радват с песен. 8Също кипарисите се радват за тебе и ливанските кедри, казвайки: „Откакто ти лежиш повален, дървар не е идвал при нас.“

9 d  Преизподнята долу се раздвижи заради тебе – да те срещне, когато влизаш. Заради тебе разбуди покойниците, земните властници, вдигна всички царе на народите от престолите им. 10Всички те ще кажат в отговор: „И ти стана безсилен като нас, ти стана подобен на нас. 11Великолепието ти е свалено в преизподнята заедно със звука на твоите арфи. Червеи са твоя постелка и червеи са твоя завивка.

12 Как падна от небето, Деннице, сине на зората! Повален си на земята ти, който насилваше народите.“ 13 e  f  А ти си каза: „Ще се изкача на небето, ще поставя престола си над Божиите звезди и в крайния Север на планината ще седна в събранието на боговете.“

Асирийската мощ ще бъде съкрушена

14 g  Ще се издигна над облаците, ще бъда подобен на Всевишния. 15Но ти си свален в преизподнята, до основите на земята. 16Които те виждат, чудят се и питат: „Този ли е мъжът, който караше земята да трепери, разтърсваше царствата, 17който обърна света в пустиня и разрушаваше градовете му, който не пускаше пленниците в домовете им?“ 18Всички царе на народите почиват в слава, всеки в своята гробница. 19 h  А ти си изхвърлен от гроба си като презряно клонче, като изпотъпкан труп, покрит с убити, прободени с меч, слизащи в изградени с камъни ями. 20Ти няма да се съединиш с тях в гроба, защото ти разори страната си, уби народа си и няма за вечни времена да се споменава родът на злодеите. 21Пригответе заколение за синовете му заради греховете на предците им, за да не се надигнат, да завладеят земята и да изпълнят лицето на света с градове.

22 „И ще се надигна против тях – казва Господ Вседържител – и ще залича името на Вавилон и остатъка: и син, и внук“– казва Господ. 23„И ще го превърна в таралежово владение и блато, и ще го измета с метлата на унищожението“– казва Господ Вседържител.

24 i  Господ Вседържител се закле, казвайки: „Както намислих, така ще бъде, и както реших, така ще стане. 25 j  Ще пречупя Асирия в Своята страна и ще я стъпча на планините Си. Тогава от тях ще се отстрани нейният ярем и нейното бреме ще падне от плещите им.“ 26Това е решението, определено за целия свят, и тази ръка е простряна върху всички народи. 27Защото решението е на Господа Вседържител и кой може да го отмени? Ръката Му е протегната все още и кой ще я отклони?

Срещу филистимците

28 k  Това пророчество беше в годината на смъртта на цар Ахаз.

29 l  „Не се радвай ти, цяла филистимска земьо, че е съкрушен жезълът, който те поразяваше, понеже от змийския корен произлиза усойница и нейният плод ще бъде летяща змия. 30Тогава най-бедните ще бъдат нахранени и сиромасите ще живеят в безопасност, но ще умъртвя с глад твоя корен и ще убия остатъка. 31Ридайте, порти! Викай високо, граде! Стопи се цялата филистимска земя! Защото от север идва дим и никой не се отделя от своите редици. 32Тогава какъв отговор ще дадат вестоносците на народа? Това, че Господ е утвърдил Сион и че бедстващите от народа ще намерят в него прибежище.“
Copyright information for BulCont