Isaiah 15

Срещу Моав

1 a  Пророчество за Моав – Ар-Моав ще бъде разорен и унищожен нощем; Кир-Моав ще бъде разорен и унищожен нощем. 2Той ще се изкачи към езическия храм и Дивон на височините да плаче, Моав ридае за него и за Медева. Всяка негова глава е остригана до голо, всички са с обръснати глави. 3Обличат си вретища по улиците, всички ридаят по покривите си и по площадите, потънали в сълзи. 4Пищят Хебшон и Елале; гласът им се чува до Яхаз. Затова въоръжените моавци викат, душата им се вълнува. 5Сърцето ми вика високо заради Моав – неговите бежанци са до Сигор, до Еглат Шелишия, изкачват се с плач нагоре. По пътя за Хоронайн плачат високо заради разрушението. 6Водите на Нимрим пресекнаха, ливадите изсъхнаха, тревата изгоря и 7затова те прекарват отвъд потока Арава остатъка от имуществото и онова, което скътаха. 8Писъци обикалят в областта на Моав: до Еглаим се чува риданието ѝ, до Беер-Елим, 9защото водите на Димон са пълни с кръв. Затова ще изпратя върху Димон още повече бедствия – лъвове срещу избягалите от Моав, срещу останалите от страната.
Copyright information for BulCont