Isaiah 21

Пророчества за Вавилон, Едом и Арабия

1 a  Пророчество за крайморската пустиня
21:1 Крайморската пустиня в случая означава крайречната, тъй като се имат предвид реките Нил и Ефрат, за които често се използва думата ям – евр. море.
.

Както ветровете духат от юг, така дойде то от земята на ужаса.
2Страшно видение ми се откри: грабител граби, опустошител опустошава.

Издигни се, Еламе! Обсаждай, Мидийо! Аз ще прекратя всички стенания.
3Затова краката ми се разтрепериха, болки ме обзеха като на родилка. Замаян съм от това, което чувам, и поразен от това, което виждам. 4Сърцето ми бие и тръпки ме побиват; дългоочакваната нощ се превърна в ужас за мен.

5 Слага се трапезата, поставя се стража; яде се, пие се. „Ставайте, князе! Слагайте щитове!“ 6Защото така ми каза Господ: „Иди и постави страж, който да възвестява каквото вижда.“ 7И той видя впрягове от чифтове коне, върволица от магарета и керван от камили. Слушаше старателно и много внимаваше. 8Тогава изрева като лъв: „Господарю мой, стоя ежедневно на стража и оставах по цели нощи на мястото си. 9 c  И ето идват големи групи мъже и колона от чифтове коне.“И той извика: „Падна, падна Вавилон и всички ръкотворни идоли на неговите божества лежат разбити на земята.“ 10Ти, мой измъчен и потъпкан народе, това, което чух от Господ Вседържител, това ви и съобщавам.

11 Пророчество за Дума.

Вика се към мене от Сеир: „Стражнико, кой нощен час е? Стражнико, кой нощен час е?“
12Стражата отговаря: „Утрото дойде и въпреки това е още нощ. Ако искате пак да питате, върнете се и питайте!“

13 d  Пророчество за Арабия.

В горите на Арабия трябва да нощувате, кервани дедански!
14Посрещнете с вода жадния, жители на областта на Тема; с хляб приемете бежанците, 15защото те избягаха от оръжията, от извадения меч и опънатия лък, от трудностите на войната.

16 e  Така ми рече Господ: „Още една година като на наемник и цялото величие на Кидар ще изчезне, 17 f  а останалите лъкове в храбрите синове на Кидар ще са твърде малко, защото Господ, Бог на Израил, каза така.“
Copyright information for BulCont