Isaiah 22

Наказание над Йерусалим. Смяна на дворцовото управление

1 Пророчество за долината на откровението.

Какво става с тебе, та си се покатерил на покривите?
2Граде, крепост на веселието, изпълнен с шум и видение. Твоите убити не са изтребени с меч и не са загинали във война. 3Всичките ти водачи побягнаха заедно, но бяха хванати без нито един изстрел от лък. Всички, които бяха намерени, колкото и далеч да бяха избягали, бяха хванати. 4Затова рекох: „Не ми обръщайте внимание, защото горчиво плача. И не се опитвайте да ме утешите за опустошението на дъщерята на моя народ, 5защото в долината на откровението идва ден на Господа, Господ Вседържител; ден за поражение, смут и бъркотия. Стените се рушат, а викът за помощ стига до планината.“

6 И ето Елам понесе оръжие с колесници и конници, а Кир взе щита си. 7И ще стане така, че долините ти ще се напълнят с колесници, а конниците ще застанат пред портите. 8 a  Ще се вдигне закрилата над Юдея и в този ден всеки ще обръща взор към оръжейната в кедровия дом
22:8 Т.е. дворецът на царя.
.
9И когато видяхте колко многобройни са пукнатините в стените на Давидовия град, започнахте да събирате вода в долния водоем. 10Затова прегледайте къщите в Йерусалим и съборете някои, за да укрепите с техния материал стената. 11И строите между двете стени водохранилище за водата на стария водоем. Но не поглеждате към Онзи, Който го е направил, и не обръщате внимание на Този, Който го е приготвил отдавна.

12 А Господ, Господ Вседържител, призовава да плачете и тъгувате, да се острижете и да препашете вретище. 13 c  Но ето веселие и радост. Убиват се говеда и се колят овце, яде се месо и се пие вино, и си казват: „Да ядем и пием, защото утре ще умрем!“ 14Тогава Господ Вседържител откри за моя слух думите: „Докато умрете, няма да ви се прости това нечестие“– каза Господ, Господ Вседържител.

15 d  Така говори Господ, Господ Вседържител: „Стани, иди при онзи царедворец, при Севна, управителя на двореца! 16Какво правиш тук и кой си ти, та си изсичаш тук гроб? Подготвяш си гроб на високо място и си правиш жилище в скалите.“ 17И ето Господ ще те подхвърли така, както силен мъж подхвърля, и ще те стисне здраво. 18Ще те свие на кълбо и ще те захвърли като топка в просторната земя. Там ще умреш и там твоите славни колесници ще са срам за дома на господаря ти.

19 И ще се отнемат постът и мястото ти, 20и ще стане така, че в онзи ден ще призова слугата си Елиаким, син на Хелкия. 21И ще го облека в твоите дрехи, и здраво ще го опаша с твоя пояс, а властта ти ще предам в ръцете му. Тогава ще стане баща на жителите на Йерусалим и на дома на Юдея. 22 e  И ще поставя на раменете му ключа на Давидовия дом. Той ще отвори и никой няма да затвори; той ще затвори и никой няма да отвори. 23Аз ще го укрепя като гвоздей в здраво място и ще бъде трон на славата за дома на баща си. 24И на него ще закачат цялата слава на бащиния му дом – деца и внуци, и всички малки съдове, от купите до делвите. 25„В онзи ден – казва Господ Вседържител – укрепеният на здраво място гвоздей ще поддаде, ще бъде изваден и ще падне. Закаченото на него ще падне и ще се строши.“Така говори Господ.
Copyright information for BulCont