Isaiah 23

Присъди над Тир и Сидон

1 a  Пророчество за Тир.

Ридайте, таршишки кораби, защото Тир е разрушен. Не остана здрава къща. Това ви бе известено при връщането от земята Китим.
2Млъкнете, жители на острова, които бяхте снабдявани по море от сидонските търговци. 3Житата на Сихор и реколтата на Нил стигнаха по голямата вода до Сидон, който стана пазар за чуждите народи.

4 Засрами се, Сидоне, защото ето какво казват морето и морската крепост: „Не съм раждала и не съм имала родилни мъки, не съм отглеждала момчета и не съм възпитавала момичета.“

5 Когато се чуе вестта за Тир между египтяните, те ще се разтреперят.

6 Заминавайте за Таршиш! Ридайте, островни жители! 7Това ли е вашият ликуващ град, чието начало е в древността, чиито нозе го водят в скитането му по далечна страна. 8 b  Кой реши това за Тир, коронясания, чиито купувачи бяха князе, а търговците му – най-почитани по земята. 9Господ Вседържител определи това, за да посрами гордостта на разкоша и да унижи първенците по земята.

10 Дъще Таршишка, обработи земята си, както около Нил, защото няма вече пречка за теб. 11Господ простря ръката Си над морето и накара царства да треперят. Заповяда да бъдат разрушени крепостите на Ханаан. 12И каза още: „Ти няма да се радваш вече, посрамена девице, дъще Сидонска. Стани, замини за Китим, но и там няма да има спокойствие за теб.“ 13Ето земята на халдейците, чиито народ вече го няма. Асур го бе предопределил за своите кораби. Издигнаха обсадни кули и разрушиха крепостите му, превърнаха го в руина.

14 Стенете, таршишки кораби, защото крепостта ви е опустошена.

15 Тогава Тир ще бъде забравен за седемдесет години, колкото живее един цар. А след седемдесет години ще се случи с Тир това, за което се пее в песента на блудницата: 16„Вземи арфа, обходи града, блуднице забравена! Пей и дълго свири, за да те помнят!“

17 c  След седемдесет години Господ отново ще си спомни за Тир. Градът ще получи своята печалба от блудството си с всички земни царства по света. 18Но печалбата и заплатата му ще бъдат посвещавани на Господа. Няма да бъдат съхранявани и пазени, а ще служат за обилна храна и разкошно облекло на онези, които живеят с Господа.
Copyright information for BulCont