Isaiah 24

Опустошаване на земята до възцаряването на Господ Вседържител над Сион

1 Ето Господ опустошава земята и я обезлюдява, променя вида ѝ и разпръсква живеещите по нея. 2И каквото се случи с народа, това ще стане и със свещениците; каквото – със слугата, такова и с господаря му; каквото – със слугинята, същото и с господарката ѝ; каквото – с купувача, такова и с продавача; каквото – с вземащия заем, същото и с даващия; каквото – с лихваря, такова и с даващия лихва. 3Земята е опустошена докрай и напълно разграбена, защото Господ изрече това слово.

4 Тъгува и унива земята, чезне и изнемогва Вселената. Първенците между хората на земята отпаднаха. 5Земята е осквернена от тези, които я обитават, защото те престъпиха законите, измениха на наредбите и нарушиха вечния завет. 6Затова проклятие постига земята и жителите ѝ понасят наказание. Чезнат земните жители и малко хора ще останат. 7Младото вино жалее, лозето боледува, въздишат всички, които имаха весело сърце. 8 a  Секна веселието, придружено с тъпани, затихна шумът на веселбата и замлъкна звукът на гуслата. 9Пеят, а не пият вино, защото спиртното питие им горчи. 10Разрушен е плячкосаният град и в къщите не може да се влезе. 11Търси се вино по улиците. Всяка радост помръкна и веселието престана. 12Градът се превърна в пустош, а портите – в развалини. 13 b  А между народите по земята ще е същото като при друсане на маслина и дообиране на лозе.

14 Те ще се провикнат и ще ликуват. От морето ще възклицават за величието на Господа. 15Славете Господа в източните страни, и по морските острови – името на Господа, Бога Израилев. 16От края на земята чуваме песни: „Слава на праведния.“Тогава си казах: „Чезна, чезна аз! Горко ми! Грабители грабят, грабителски грабят грабители.“ 17 c  Ужас, яма и клопка за земните жители. 18Така ще стане, че който е побягнал от вика на ужаса, ще падне в яма, а този, който излезе от ямата, ще попадне в клопка. Небето ще се разтвори и земните недра ще се разклатят. 19Земята се разпуква, тресе се и се руши. 20Земята полита като пияница и се клати като шатра. Беззаконието ѝ ще натежи върху нея, тя ще се срути и няма да се изправи повече.

21 Така ще стане, че в онзи ден Господ ще посети небесното войнство във висините и земните царе по земята. 22Те ще бъдат събрани като затворници в ров, ще бъдат хвърлени в тъмница и след много дни ще бъдат наказани. 23 d  Тогава луната ще се изчерви и слънцето ще се засрами, когато Господ Вседържител се възцари над планината Сион и в Йерусалим, пред чиито първенци ще се прослави.
Copyright information for BulCont