Isaiah 27

Възстановяване на Божието лозе Израил

1 a  В онзи ден Господ ще порази със Своя твърд, голям и здрав меч левиатана, бягащия змей, левиатана, ранения змей. Ще убие дракона, който е в морето. 2Тогава възпейте изобилно раждащото лозе. 3Аз, Господ, съм негов пазач и постоянно го напоявам. Ден и нощ го пазя, да не му навреди някой. 4У Мене няма гняв. Но ако видя в него тръни и бодли, ще се боря с тях и всички ще ги изгоря, 5освен ако някой не потърси защитата Ми и не сключи мир с Мене. Тогава нека бъде в мир с Мене.

6 В идните времена Яков здраво ще се вкорени, Израил ще покълне и разцъфти, а светът ще се изпълни с плодове.

7 Така ли го поразяваше Господ, както поразява онези, които поразяваха Израил Така ли го убиваше Господ, както са избити онези, които избиваха израилтяните? 8С мярка го наказваш и с мярка го отхвърляш. Прогони го със силата на диханието Си в деня, когато духа източният вятър. 9 b  С това ще се заличи вината на Яков и превръщането на олтарните камъни във вар ще е знак за отстъпването от греха, за да няма вече идоли и кумири.

10 Защото укрепеният град е самотен, пасището е запустяло. Там пасе младо добиче, почива и пасе младите филизи. 11Когато филизите изсъхнат, жените ще ги чупят и ще палят огън с тях. Този народ е безразсъден и Творецът му няма да го помилва, Създателят му няма да бъде милостив към него.

12 В онзи ден Господ ще унищожи всичко от голямата река до Египетския поток, а вие, синове на Израил, ще бъдете събрани заедно. 13И пак тогава ще затръби големият рог и ще дойдат изгубените в Асирийската земя и прогонените в Египет, за да се поклонят на Господа в Йерусалим на Светата планина.
Copyright information for BulCont