Isaiah 29

Предупреждение към Юдея и Йерусалим

1 a  b  Горко на Ариел, на Ариел, града, в който отседна Давид. Живейте година след година и празнувайте празник след празник. 2Тогава ще притесня Ариел, така че да страда и стене. Едва тогава той ще стане Мой жертвеник. 3 c  Ще се разположа на стан около тебе и ще те обсадя. Ще издигна валове насреща ти. 4Ще бъдеш унизен и ще говориш изпод земята. Речта ти ще бъде глуха и гласът ти ще шепне от прахта, като че ли говори духът на мъртвец.

5 Множеството ти врагове ще са като ситен прах, а тълпата потисници – като разпръсната плява. И това ще стане внезапно, за един миг. 6Господ Вседържител ще те навести с гръм, трус и силен шум, с вятър и буря, и с унищожаващ огън. 7И като сън, като нощно видение ще бъде множеството от народи, които воюват срещу крепостите му и го притесняват. 8И както гладният сънува, че уж яде, а като се събуди, стомахът му е празен; и както жадният сънува, че уж пие, когато обаче се събуди, е изтощен и още жаден, така ще се случи и с всички народи, които воюват със Сион.

9 Удивлявайте се и се чудете! Обърквайте се и бъдете заслепени! Пияни са, но не от вино са омаяни те, нито от силна напитка, 10 d  защото Господ ви изпрати дълбок сън и затвори очите ви, пророци, и закри главите ви, ясновидци.

11 Всяко откровение за вас е като думи в запечатана книга, която дават на някого, който може да чете и казват: „Прочети!“, а той отговаря: „Не мога, защото е запечатана.“ 12Тогава дават книгата на друг, който не може да чете и казват: „Прочети това!“, а той отговаря: „Не мога да чета.“

13 e  Господ каза: „Този народ се доближава до Мене с думи и с устни Ме почита, но държи сърцето си далеч от Мене и благоговението му пред Мене почива на добре научени човешки наредби. 14 f  Затова, ето и Аз ще постъпя с този народ странно и чудновато. Ще се загуби мъдростта от неговите мъдреци и ще изчезне разумът на разумните.“

15 g  Горко на онези, които искат да скрият от Господа намеренията си и вършат делата си в мрака, като казват: „Кой ще ни види и кой ще ни познае?“ 16 h  О, безразсъдство ваше! Трябва ли да смятаме глината и грънчаря за равни. Ще каже ли изделието за своя майстор: „Той не ме е направил.“И ще каже ли сътвореното за своя творец: „Той нищо не разбира.“

17 Още съвсем малко и Ливан ще се превърне в овощна градина, а Кармил ще се смята за гора. 18В онзи ден глухите ще чуят думите, написани в книгата, а очите на слепите ще виждат в мрака и тъмнината. 19Онеправданите все повече ще се радват в Господа, а бедните ще ликуват в Светия Израилев, 20защото тиранинът не е вече тук и угнетителят изчезна. Бяха изтребени всички, които замислят зло, 21които обвиняват хората пред съда и залагат капани на онези, които търсят от съдията при портите справедливост, като с безпочвени лъжи оспорват правото на невинния.

22 i  Ето затова Господ, който изкупи Авраам, говори така на Якововия дом: „Сега вече Яков никога няма да се срами и притеснява. 23Като видят децата му делата на Моите ръце около себе си, ще прославят името Ми. Те ще почитат Светия на Яков и ще благоговеят пред Бога Израилев. 24И заблудените ще се вразумят, а непокорните ще се изучат.“
Copyright information for BulCont