Isaiah 30

Срещу съюза с Египет

1 a  „Горко на непокорните синове – казва Господ, – които кроят планове и сключват съюзи, но без Мене, така трупат грях след грях. 2Без да се допитат до Мене, отиват в Египет, за да се приютят под закрилата на фараона и да търсят подслон под сянката на Египет. 3 b  За вас фараоновата сила ще бъде срам, а приютът под сянката на Египет – безчестие, 4защото князете са вече в Цоан, а пратениците са стигнали вече до Ханес. 5Срам е за тях този народ, който е безполезен, от който няма нито полза, нито помощ, а само позор и укор.“

6 Видение за животните на южната земя. През страна на бедност и страх, откъдето излизат лъвици и лъвове, отровни змии и летящи змейове, те носят на гърба на осли своето богатство и на самарите на камилите своите съкровища на един народ, който е безполезен. 7Помощта на Египет е ненужна и безполезна, затова го нарекох бездеен самохвалец
30:7 Евр. рахав – самохвалко.
.
8Сега иди, напиши това пред очите им на дъсчица. Запиши го на книга, за да е свидетелство за бъдни времена. 9Защото те са непокорен народ, лъжливи деца, синове, които не искат да слушат Закона Господен, 10 d  които казват на гледачите: „Не предсказвайте!“, и на пророците: „Не пророкувайте вярно! Ласкайте ни! Заблуждавайте ни! 11Отклонете се от пътя и се отбийте от пътеката, махнете от очите ни Светия Израилев!“

12 e  Поради това Светият Израилев казва така: „Тъй като презирате това слово, а се надявате на измама и се уповавате на фалш, 13затова тази вина ще бъде за вас като наклонила се пукната стена, чието рухване ще стане внезапно, в един миг.“ 14И Той ще я разруши, както се чупи глинен съд; безмилостно ще я разбие, така че да не остане чиреп, с който да се вземе въглен от огъня или да се нагребе вода от извора.

15 Защото Господ Бог, Светият Израилев, казва така: „В обръщане и кротост е вашето спасение; спокойствие и доверие са вашата сила.“Но вие не желаехте, 16а казахте: „Не, ние на коне ще побегнем.“Затова и ще бягате. „Ще препускаме с бързи коне.“Но тези, които ви гонят, и те ще са бързи. 17 f  Хиляди ще треперят при заплахата от един. Ако обаче ви заплашват петима, ще бягате всички, докато остатъкът от вас стане като пръчка на върха на планина, като знаме на хълм. 18Затова Бог изчаква, за да прояви милостта Си и се подготвя да ви помилва. Тъй като Господ е Бог на правдата, щастливи са онези, които се надяват на Него.

19 О, народе от Сион, който живееш в Йерусалим, няма да плачеш повече. Господ ще се смили над твоя вик за помощ и щом Го викаш, ще ти отговори. 20И Господ ще ви дава хляб без нужда и вода без мъка. Тогава вашият Учител няма да се крие от вас, а с очите си постоянно ще Го виждате. 21И ако криввате наляво или надясно, ще чувате зад гърба си напътствия: „Това е пътят! По него вървете!“ 22Тогава ще оскверниш твоите позлатени и посребрени идоли и кумири и ще ги изхвърлиш като смет, казвайки: „Боклук!“ 23 g  И ето Господ ще даде дъжд за семето, което си засял, и зърното, което ще се роди, ще бъде пълно и изобилно. Добитъкът ти ще пасе по просторни пасища. 24Воловете и магаретата, които обработват земята, ще получат посолена веяна зоб. 25И на всеки висок връх и издигнат хълм ще има пълноводни потоци в деня на унищожение, когато паднат кулите. 26Тогава луната ще свети като слънце, а светлината на слънцето ще е седем пъти по-силна, отколкото светлината на седем дена, и Господ ще превърже раната на Своя народ и ще излекува язвите му.

27 Ето името на Господа идва отдалече с Неговия изгарящ и заплашителен гняв. Устните Му са пълни с възмущение, а езикът Му е като унищожаващ огън; 28диханието Му е като прелял поток, стигащ до гърлото, за да пресее Той народите и да им постави юзда на челюстите, която ще ги води в заблуда. 29А вие ще пеете, както в нощта срещу празник, и ще се радвате като поклонник, който под съпровод на свирня се изкачва на Господнята планина, към Скалата Израилева.

30 Тогава Господ ще загърми с величествения Си глас и ще спусне десницата Си с яростен гняв и с погубващ пламък в буря, порой и град. 31От този глас се изплаши асириецът. Господ ще го удря с жезъла Си 32и всеки удар с жезъла ще бъде съпроводен с радостни звуци на тимпани и цитри. Боят против асирийците ще бъде жесток. 33Защото отдавна е приготвена ямата за изгаряне, дори и за царя. Направена е дълбока и широка. На кладата има много дърва и въглени. Диханието на Господа ще го възпламени като със сяра.
Copyright information for BulCont