Isaiah 35

Спасение за Сион

1 Ще се веселят пустинята и сухата земя; ще се зарадва степта и ще разцъфне като цвете. 2 a  Ще разцъфти с едър цвят и ще ликува; ще се радва и ще се весели. Ще ѝ се дадат великолепието на Ливан, както и разкошът на Кармил и Сарон. Така ще видят те славата на Господа и величието на нашия Бог.

3 b  Укрепете изморените си ръце и успокойте разтрепераните си нозе. 4 c  Кажете на боязливите: „Бъдете силни и не се плашете. Ето го Бог. Отмъщението, Божията отплата идва. Той ще дойде и ще ви спаси.“ 5 d  e  Тогава очите на слепците ще се отворят, а ушите на глухите ще се отпушат. 6 f  Тогава куците ще скочат като елен, а езикът на немия ще възклицава. В пустинята ще бликнат извори и потоци ще потекат в степта. 7 g  Парещият пясък ще се превърне в езеро, а жадната земя – в бликащи извори. На мястото, където сега почиват чакали, ще израстат тръстика и ракита.

8 И там ще има място за път, който ще се нарече „свят път“. Нечистият не може да ходи по него. Този път ще е само за онези, които вървят по него, и макар да са неопитни, те няма да се объркат. 9Там няма да има лъв, нито друг хищник, който да пристъпва по пътя. По него ще ходят изкупените. 10 h  Освободените от Господа ще се върнат и ще дойдат на Сион, ликувайки и възклицавайки. Постоянна радост ще има над главите им. Те ще намерят веселие и празненство, а скръбта и въздишката ще се отдалечат от тях.
Copyright information for BulCont