Isaiah 38

Изцелението на Езекия и неговата благодарност

38:1-84 Цар. 20:1-11 ; 2 Лет. 32:24-26

1 a  В онези дни Езекия се разболя смъртно и при него дойде пророк Исаия, Амоцов син, и му каза: „Ето така говори Господ: „Уреди домашните си дела, защото няма да оздравееш и ще умреш!“ 2Тогава Езекия се обърна на другата страна и се помоли на Господа: 3„Господи, спомни си, че вървях пред Тебе предано, с чисто сърце и вършех само онова, което е угодно в очите Ти.“И Езекия силно зарида.

4 И последва слово Господне към Исаия, което гласеше: 5„Иди и кажи на Езекия: „Така казва Господ, Бог на баща ти Давид: „Чух молитвите ти и видях сълзите ти, затова ще удължа живота ти с петнадесет години. 6И ще избавя тебе и града ти от ръката на асирийския цар и ще закрилям този град. 7Това ще бъде знак от Господа, че върши онова, за което е говорил. 8И ето ще върна сянката на стрелките на слънчевия часовник с десет стъпки назад, толкова, колкото вече беше отмерил слънчевият часовник на Ахаз“.“И така, слънцето се върна назад с десет стъпки, които вече беше извървяло.

9 Песен на юдейския цар Езекия, когато беше болен и оздравя:

10 „Казах си: в средата на живота си трябваше да сляза до портите на преизподнята. Бяха ми отнети останалите години живот. 11 b  Казах: няма да видя Господа, Господа в земята на живите, нито ще видя човек сред обитателите на земята. 12Жилището ми се вдигна и се премести като овчарски шатър. Живота си навих като платно, а Тъкачът ще го отреже от основата; денем и нощем аз чувствам, че се приближава краят ми. 13 c  Виках за помощ чак до сутринта, а Той трошеше костите ми като лъв; денем и нощем аз чувствам, че се приближава краят ми. 14 d  Писуках като лястовица и гуках като гълъб. Очите ми изнемогваха да гледат нагоре. В беда съм, Господи, застъпи се за мен! 15Какво мога да кажа? Както ми бе казал, така и стори. Ще прекарам всичките си години с тъга в душата си.

16 e  Господи, чрез Твоите обещания живеят хората и у тях е животът на моя дух, затова излекувай ме и ми дай живот. 17И ето за спасение ми е била голямата беда. Ти запази живота ми от смъртоносната опасност, защото загърби всичките ми грехове. 18 f  Тъй като не преизподнята ще те прослави, нито смъртта ще те възпее, не се надяват на Твоята вярност и онези, които са в гробовете; 19живият, живият, той ще те прослави, както аз днес. Баща ще разказва на синове за Твоята вярност. 20Господ ще ме спаси и затова ще пеем и ще свирим в дома на Господа, докато сме живи.“

21 И рече Исаия: „Да донесат каша от смокини и да я наложат върху цирея и царят ще оздравее.“ 22А Езекия попита: „По какво да позная, че мога отново да се изкача до Божия дом?“
Copyright information for BulCont