Isaiah 39

Пратеничество от Вавилон и предсказание за Вавилонския плен

4 Цар. 20:12-19

1 a  В онова време цар Меродах-Баладан, Баладанов син и цар на Вавилон, изпрати писмо и дар на Езекия, понеже беше чул, че бил болен и оздравял. 2Езекия се зарадва много на пратениците и им показа своята съкровищница, среброто и златото, ароматите и маслата, цялото свое снаряжение и всичко онова, което беше в съкровищницата. Не остана нищо в къщата и в цялото му владение, което да не беше им показал.

3 Тогава при цар Езекия дойде пророк Исаия и го попита: „Какво казват тези хора и откъде идват?“Езекия му отговори: „Идват при мене от далечна земя, от Вавилон.“ 4Пророкът продължи: „И какво видяха те в дома ти?“Езекия отговори: „Видяха всичко, което е в дома ми. Не остана нищо в съкровищницата, което да не съм им показал.“

5 Тогава Исаия каза на Езекия: „Чуй словото на Господа Вседържител! 6„Ето идват дни, когато всичко, което е в дома ти и което бащите са събирали, ще бъде отнесено във Вавилон. Нищо няма да остане“– казва Господ. 7 b  „И ще вземат от твоите синове, които ще произлязат от тебе, които ще се родят от тебе, и те ще бъдат служители в двореца на вавилонския цар“.“ 8Тогава Езекия рече на Исаия: „Словото на Господа, което ми каза, е добро.“След това добави: „Докато царувам, ще има мир и сигурност.“
Copyright information for BulCont