Isaiah 40

Втора част – Утеха за Израил

( 40:1-55:13 )

Възвестяване на скорошно освобождаване от Вавилонски плен

1 a  „Утешавайте, утешавайте Моя народ“– призовава вашият Бог. 2Говорете убедително на Йерусалим и благовестете на този град, че времето на неговото воюване завърши, че неговият грях е опростен; наистина, той получи от ръката на Господа двойно наказание за всички свои грехове.

3 b  c  Гласът на викащия в пустинята призовава: „Пригответе пътя за Господа, правете прави в пустошта пътеките за нашия Бог. 4 d  Всеки дол ще се изпълни, всяка планина и хълм ще се снишат, кривите места ще се изправят и неравните пътища ще станат гладки. 5 e  Тогава ще се яви славата на Господа и всички хора ще видят, че устата на Господа изрекоха това.“

6 f  g  Гласът прозвуча: „Възвестявай!“Аз попитах: „Какво да възвестявам?“„Всеки смъртен човек е като трева и цялата му красота е като полски цвят. 7 h  Тревата изсъхва, цветът увяхва, когато върху него духне диханието на Господа. Точно така и народът е трева. 8 i  Тревата изсъхва, цветът увяхва, а словото на нашия Бог ще пребъдва вечно.“

9Изкачи се на висока планина ти, който носиш добри вести за Сион, издигни силно гласа си ти, който носиш добри вести за Йерусалим! Издигни гласа си, не се бой, кажи на юдейските градове: „Ето вашия Бог!“ 10 j  Ето Господ идва с мощ, Той владее със силна десница. Ето Неговата награда е с Него и придобитото от Него е пред самия Него. 11 k  Той ще пасе Своето стадо като пастир; Той ще вземе на ръце агнетата и ще ги носи на гърдите Си, и ще води дойния добитък.

Божието величие

12 l  Кой е измерил водите с шепата си и е премерил небето с педя, и е вместил земната пръст в мярка, и е претеглил на теглилка планините и на везни – хълмовете? 13 m  n  Кой е вникнал в Духа на Господа и Го е наставлявал като Негов съветник? 14С кого Той се съветва, за да Му даде мъдрост и да Го насочи в правилния път, да Го учи на знание и да Му покаже пътя на разума? 15 o  Ето народите са като капка от ведро и изглеждат като прашец върху теглилка. Ето Той повдига островите като ситен прах. 16Ливан не е достатъчен за жертвен огън, нито животните по него са достатъчни за всеизгаряне. 17 p  Всички народи пред Него са като нищо, Той ги смята за по-малко от нищо, за нищожество.

18 q  С кого ще сравните Бога и какво подобие ще намерите за Него? 19 r  s  Занаятчията излива идола, златарят го обковава със злато и прибавя сребърни верижки. 20А този, който е беден, избира за такъв принос дърво, което не гние, търси за него изкусен ваятел, за да направи идол, който да стои неподвижно.

21Нима не знаете, нима не сте слушали, нима не ви е говорено отначало, нима не сте разбрали полагането на земните основи? 22 t  Той е, Който царува над земния кръг, и живеещите по него са като скакалци; Той е разпрострял небето като фина тъкан и го е разпънал като шатър за живеене. 23 u  Той превръща князете в нищо, земните управници прави нищожни. 24 v  Едва посадени, едва посети, едва пуснали корен в земята, те изсъхват и бурята ги отнася като плява, щом Той духне върху тях.

25 w  И така, на кого искате да Ме уподобите и с кого искате да ме сравните – казва Всесвятият Господ. 26 x  Повдигнете очите си към висините и вижте: кой е сътворил звездите? Кой определя броя на звездните множества? Той назовава по име всички тях и никой не може да се скрие поради Неговото всемогъщество и велика сила. 27 y  Тогава защо ти, Якове, говориш и ти, Израилю, казваш: „Животът ми е скрит от Господа и правото ми се пренебрегва от Моя Бог.“ 28Нима не знаеш? Нима не си слушал, че вечният Бог Господ е сътворил земните предели, че Той не се уморява и не изнемогва, че Неговият разум е непознаваем? 29Той дарява сила на изнурения и подкрепя изнемощелия. 30Даже юноши се уморяват и отслабват, и отбрани воини отпадат напълно, 31 z  а тези, които се надяват на Господа, ще възстановят силата си като орли. Те ще се вдигнат на криле, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да изнемогват.
Copyright information for BulCont