Isaiah 41

Пророчество за освободителя Кир Персийски

1 В безмълвие Ме слушайте вие, острови, и нека народите обновят силите си. Нека те да се явят и да кажат: „Да излезем заедно на съд.“

2 a  Кой въздигна от изток такъв човек, чиито стъпки следват победа? Кой му предаде народи и покори царе? Неговият меч ги превърна в прах, Неговият лък ги развя като плява. 3Той ги преследва, шества победно по път, по който никога не бе ходил пеша. 4 b  Кой замисли и извърши това? Онзи, Който отначало призова поколенията: „Аз, Господ, съм първият, и с последните Аз съм същият.“

5 Островите видяха и се ужасиха, земните предели затрепераха. Те се приближиха и дойдоха тук. 6Всеки помага на ближния си и казва на брат си: „Дръж се!“ 7 c  Ковачът насърчава леяря; този, който обработва с чук листовете, насърчава онзи, който кове на наковалня, и казва за спойката „Добра е“, и я заякчава с гвоздеи, за да стане неподвижна.

Избраният от Бога Израил

8 d  e  А ти, Израилю, Мой служител, Якове, когото Аз избрах, потомство на Авраам, Моя приятел, 9Тебе Аз взех от земните краища, повиках те от най-далечните ѝ предели с обещанието: „Ти си Мой служител, Аз те избрах и няма да те отхвърля. 10Не се бой, защото Аз съм с тебе; не се смущавай, защото Аз съм твой Бог; Аз ще те укрепя, ще ти помогна и ще те поддържам със Своята победоносна десница.

11 f  Ето всички, които са настроени против тебе, ще потънат в срам и позор. Те ще бъдат като нищо и всички, които са в спор с тебе, ще загинат. 12Ще търсиш, но няма да намериш тези, които враждуват с тебе; тези, които воюват с тебе, ще бъдат напълно унищожени. 13Защото Аз съм Господ, твоят Бог, Аз те държа за твоята дясна ръка с призива: „Не се бой, Аз ти помагам“.“

14 „Не се бой, Якове, ти, който си малък като червей. Малоброен Израилю, Аз ти помагам – гласи словото на Господа – и твоят Изкупител е Всесвятият на Израил. 15Ето Аз те превърнах в нова диканя с остри зъби – планините ще вършееш и ще стриваш, хълмове ще правиш на дребна плява. 16Ти ще ги отвееш, стихийният вятър ще ги разнесе и бурята ще ги развее. А ти ще намериш радост чрез Господа, ще се хвалиш с Всесвятия Господ на Израил.

17 Сиромасите и бедните търсят вода, но няма, езикът им пресъхва от жажда. Аз, Господ, ще ги чуя, Аз, Бог Израилев, няма да ги изоставя. 18 g  Ще направя така, че по голите хълмове да бликнат потоци, и сред долините – извори, ще превърна пустинята в езеро и сухата земя – във водни извори. 19Ще посадя кедър, акация, мирта и маслиново дърво в пустинята, а в степите – кипарис, явор и бук заедно, 20за да видят и да се убедят, да разгледат и да разберат, че ръката на Господа е направила това и Всесвятият Господ на Израил е сътворил всичко това.“

Нищожество на езическите божества

21 „Представете спора по съдебното си дело – казва Господ. Приведете доказателствата си – казва Царят на Яков. 22Нека те да ги приведат и да ни кажат какво ще стане. Обяснете ни какво означават миналите събития, ние ще вникнем и ще разберем техния завършек; или ни предскажете бъдещите събития. 23Възвестете какво предстои в бъдеще, за да разберем, че вие сте богове. Направете нещо добро или нещо лошо, за да се удивим, като го видим всички заедно. 24Но, ето вие сте нищо и делото ви е нищожно; мерзост е онзи, който ви избира.

25 Този, когото Аз въздигнах от север, ще дойде от изток. Аз ще го призова по име и той ще тъпче управителите като кал, както грънчарят мачка глината. 26Кой е възвестил това отначало, за да знаем, и то много по-отрано, за да можем да кажем: „Това е правилно?“Напротив, никой не е възвестил, никой не е съобщил, никой не е чувал от вас нито една дума. 27Аз пръв възвестих на Сион: „Ето ги!“И дадох на Йерусалим вестител на добри вести. 28И така, Аз се огледах, но нямаше никого; между тях не се намери съветник, който да отговори, когато ги попитам. 29Ето всички те са нищо, нищо са и делата им: вятър и безсмислица са образите на божествата им.“
Copyright information for BulCont