Isaiah 42

Първа песен за Служителя Господен – Месия

1 a  b  c  „Ето Моя Служител, за Когото Аз съм опора; това е Моят Избраник, към Когото благоволи душата Ми. Ще положа Духа Си върху Него, за да възвести Той съдебна присъда над народите. 2Той няма да вика, няма да шуми, нито гласът Му ще се разнася по улиците. 3Той няма да строши пречупена тръстика и няма да угаси тлеещ фитил; ще раздава правосъдие според истината. 4Няма да отслабне, нито ще изнемогне, докато не утвърди на земята правосъдието и народите ще очакват поучение от Него.

5 d  Така говори Бог Господ, Който е сътворил небето и го е разгърнал, Който е разпрострял земята с нейните творения, Който дава дихание на живеещия на нея народ, както и дух на ходещите по нея. 6 e  Аз, Господ, Те призовах към справедливост. Ще Те взема за ръка и ще Те извая, ще Те поставя като завет за народа, светлина за езичниците, 7за да отвориш очите на слепите, да изведеш окованите от затвора и седящите в тъмнина – от тъмницата. 8 f  Аз съм Господ, това е Моето име и няма да дам на никого другиго славата, която следва да Ми се въздава, нито възхвалата за Себе Си – на кумири. 9Ето предсказаното се сбъдна отдавна, сега Аз възвестявам нещо ново. Аз го възвестявам, преди то да се появи.“

Победна песен

10 g  „Пейте нова песен на Господа, възхвала за Него да звучи до крайните земни предели. Да ликуват морето и всичко, на което то дава живот, островите и живеещите по тях. 11Нека пустинята и нейните градове, селищата, където живее Кидар, да се радват на глас. Нека ликуват живеещите по скали, нека възклицават от планинските върхове. 12Нека въздадат слава на Господа и възхвала за Него да прозвучи по островите. 13Господ ще излезе като исполин, ще възбуди ревност в Себе Си като воин, ще извика и ще нададе боен вик, ще се изяви като герой против враговете Си.

14 Аз дълго мълчах, бях безмълвен и се сдържах, сега ще викам като родилка, ще стена и ще дишам тежко. 15 h  Ще опустоша планини и хълмове и ще направя така, че всичката им трева да изсъхне, ще преобърна реките на острови и ще пресуша езерата. 16Ще поведа слепите по път, който те не са знаели, ще ги водя по незнайни пътеки, ще превърна тъмата в светлина пред тях и неравните места ще направя равни. Ето какво ще извърша Аз за тях и няма да ги изоставя. 17Тогава ще отстъпят назад и ще се засрамят онези, които се надяват на идоли, които казват на кумирите: „Вие сте наши богове“.“

Слепотата на Израил

18 Слушайте, глухи, и вдигнете поглед вие, слепи, за да видите. 19 i  Кой е толкова сляп като Моя служител и глух като Вестителя, изпратен от Мене? Кой е толкова сляп като Моя пратеник, толкова сляп като Служителя на Господа? 20Ти си видял много, но не си забелязал; ушите ти са били отворени, но не си чул нищо. 21Господ пожела заради справедливостта Си да възвеличи и да прослави закона. 22Но те са разорен и разграбен народ; лежат вързани в пещери и са заключени в тъмници; взети са в плен и няма кой да ги избави; ограбени са и никой не казва: „Върни заграбеното!“ 23Кой от вас е възприел чутото, кой е вникнал и се е вслушал в казаното за бъдещето? 24Кой предаде Яков на разорение и Израил – на грабители? Не беше ли това Господ, против Когото съгрешихме? Те не искаха да вървят по пътищата Му, нито се вслушваха в учението Му. 25Тогава Той изля върху Израил силния Си гняв и ужаса на войната. Гневът ги обкръжи с пламък от всички страни, но те не разбраха, той гореше в тях, но те не приеха това присърце.
Copyright information for BulCont