Isaiah 46

Падането на Вавилон

1 Падна Вил, разрушен е Нево. Кумирите им са натоварени върху животни и добитък. Вашият товар стана бреме за уморените животни. 2Те се събориха, паднаха заедно, не можаха да спасят товара и сами паднаха в плен.

3 a  Чуйте Ме вие, от потомството на Яков, и всички вие, които сте останали от потомството на Израил, за които съм полагал грижи още от майчината утроба, които съм носил от раждането. 4Дори и до вашата старост Аз ще бъда същият и ще ви нося, докато побелеете. Аз ще извърша това – ще ви нося, ще ви поддържам и ще ви спася.

Господ е несравним

5 b  На кого искате да Ме уподобите, с кого искате да Ме сравните и съпоставите, за да си приличаме? 6 c  d  Онези, които изсипват злато от торбичка и претеглят сребро на теглилки, те наемат златар, за да направи от него божество, кланят се пред това божество и коленичат за молитва, 7вдигат го на рамо, носят го и го поставят на мястото му, то стои, не помръдва от мястото си, викат му – то не отговаря, не ги спасява от беда.

8 Спомнете си това и се засрамете; вземете това присърце, отстъпници; 9спомнете си всичко отминало открай време, защото Аз съм Бог и няма друг, Аз съм Бог и никой не е като Мене. 10 e  Аз съм възвестил отначало бъдещето и предварително онова, което още не е станало. Аз казвам: Моето решение ще се сбъдне и ще извърша всичко, което пожелая. 11 f  Аз ще призова орела от изток, от далечна страна, изпълнителя на Моето решение. Аз казах и ще изпълня това, предначертах и ще го извърша.

12 Послушайте Ме, безсърдечни, вие, които сте далече от правдата: 13близо е Моята правда – тя не е далече и спасението няма да се забави, и ще дам спасение на Сион, на Израил – Своята слава.
Copyright information for BulCont