Isaiah 48

Господ се грижи за Своя народ – потомството на Яков

1 a  Слушайте това вие, от потомството на Яков, които се наричате с името Израил и които сте потомци на Юда, които се кълнете в името на Господа и призовавате Бога на Израил, макар и не искрено и справедливо. 2Те са получили името си от святия град и имат за опора Бога на Израил; Господ Вседържител е името Му.

3 Аз отдавна известявах миналите събития. Това излизаше от устата Ми и Аз го възвестявах и извършвах внезапно – всичко се сбъдваше. 4 b  Тъй като Аз знаех, че ти си жесток и че в твоята шия има железни жили, че челото ти е медно, 5 c  затова ти възвестявах отпреди това да се е случило и ти предвестявах, за да не можеш да кажеш: „Моят идол извърши това, моят кумир, моят излят образ заповяда да стане това.“

6 За това ти вече си чул. А сега чуй всичко това! И нима няма да признаеш това? От днес ти възвестявам нови и скрити неща, които ти не знаеш. 7Те се извършват сега, а не са извършени отдавна и не – преди ден; ти още не си чул за тях, за да не можеш да кажеш: „Ето аз знаех за тях.“ 8Ти не си чул, нито си знаел за това и преди ухото ти не беше отворено, защото Аз знаех, че ти ще постъпиш коварно и ще се наречеш изменник от майчина утроба.

9 Забавям Своя гняв заради името Си и заради славата Си се сдържам да не те предам на възмездие. 10Ето очистих те, но не като сребро, а те подложих на изпитание в пещта на страданията. 11 d  Заради Себе Си, само заради Себе Си върша това, защото как да се допусне богохулство! Няма да дам славата Си на друг.

12 e  Чуй Ме, Якове, чуй Ме, Израилю, призован от Мене: Аз съм Този, Който е и първият, и последният. 13Моята ръка положи основите на земята и Моята десница разпростря небесата; ще ги призова и те ще застанат тук заедно.

14 f  Съберете се всички и слушайте: „Кой измежду божествата е предсказал това? Господ обикна Кир и той ще изпълни волята Му над Вавилон и над потомството на халдеите.“ 15Аз, Аз Сам предсказах, призовах го, доведох го и направих пътя му благополучен. 16 g  Елате при Мене, чуйте това, което ще кажа: още отначало Аз не говорих скрито; Аз съм там, откакто става това; и сега Ме изпрати Господ Бог и Неговият Дух.

17 Така казва Господ, Твоят Изкупител, Всесветият на Израил: Аз съм Господ, твой Бог, Който те учи на онова, което е полезно, Който те води по онзи път, по който трябва да вървиш. 18О, ако се беше вслушвал в Моите заповеди! Тогава твоето щастие щеше да бъде като река и твоето благополучие – като морски вълни. 19 h  И твоето потомство щеше да бъде като пясъка, и онези, които произлизат от тебе, щяха да са като зърна: твоето име нямаше да се заличи, нямаше да се унищожи пред Мене.

20 i  Излизайте от Вавилон, бягайте от Халдея, с ликуване разгласявайте и възвестявайте това, разпространявайте тази вест до край земя и казвайте: „Господ изкупи своя служител Яков.“ 21 j  Те не страдаха от жажда в пустинята, през която ги води: Той им източи вода от камъка; разсече скалата и бликна вода.

22 k  А за нечестивите няма мир – казва Господ.
Copyright information for BulCont