Isaiah 5

Притча за безплодното лозе

1 a  b  Ще запея за своя възлюбен, песен за лозето на своя възлюбен. Моят възлюбен имаше лозе на плодородната височина. 2Той го огради, очисти го от камъни и засади в него отбрани лози. Тогава съгради кула посред него. И очакваше то да роди сладко грозде, но то роди кисело.

3 „А сега, жители йерусалимски и мъже от племето на Юда, отсъдете между Мене и Моето лозе! 4Какво трябваше да сторя за Своето лозе и не го направих? Защо, когато очаквах да роди сладко грозде, то роди кисело?

5 c  А сега ще ви известя какво ще направя Аз със Своето лозе: ще премахна оградата му и то ще бъде повреждано; ще съборя стената му и то ще бъде тъпкано. 6 d  И ще го оставя да запустее: няма да бъде рязано, няма да бъде копано и ще обрасне с тръни и бодили. И ще заповядам на облаците да не изливат дъжд върху него.“ 7Защото лозе на Господ Вседържител са потомците на Израил, а мъжете на Юдея са насаждение за радост. И Той очакваше правосъдие, но ето – насилие в него, очакваше справедливост, но ето – в него има писъци.

Бог наказва

8 e  Горко на онези, които прибавят къща към къщата, присъединяват нива към нивата, докато не остане повече място, като че ли вие единствени обитавате земята. 9Господ Вседържител каза в ушите ми: „Наистина, тези множество къщи ще опустеят. Големи и хубави са те, но няма да имат обитател. 10 f  Защото десет акра лозе ще дава един бат вино и един хомер семе ще роди една ефа плод.“

11 g  Горко на онези, които от ранна сутрин търсят спиртно питие, които до късно вечер вино ги разгорещява. 12 h  На техните пиршества има гусла и арфа, тимпан и флейта, и вино, но не поглеждат към това, което Господ прави, не виждат делата на Неговите ръце. 13Затова Моят народ ще отиде в плен, тъй като нямат познание за Господа. Неговите велможи ще гладуват, а множеството хора ще страда от жажда. 14Затова преизподнята се е разширила и е разтворила безмерно устата си. И техните велможи и множеството видни хора ще слязат в нея, както и шумът им, и радостният вик.

15 i  Тогава човекът ще се преклони и ще се смири и очите на гордите ще бъдат сведени надолу. 16А Господ Вседържител ще се възвеличи чрез присъдата и Светият Бог ще се прояви чрез Своята справедливост. 17 j  И овцете ще пасат на воля и чужди ще се хранят с изоставените тлъсти пасбища на богатите.

18 Горко на онези, които довличат грях с лъжа и беззаконие като с ремъци на колесница, 19казвайки: „Нека Той побърза да ускори делото Си, за да видим; нека се приближи и дойде решението на Светия на Израил, тогава ще разберем.“ 20Горко на онези, които наричат доброто зло и злото – добро; които смятат тъмнината за светлина и светлината – за тъмнина; които смятат горчивото за сладко и сладкото – за горчиво. 21 k  Горко на онези, които са мъдри в своите очи и себе си смятат за разумни. 22Горко на онези, които са смели да пият вино и способни да правят спиртно питие; 23 l  които оправдават виновния заради подарък, а правия лишават от справедливост. 24Затова както огненият пламък изгаря слама и пламъкът изтребва сено, така ще загине коренът им и техният цвят ще бъде разнесен като прах, тъй като те отхвърлиха поучението на Господа Вседържителя и презряха словото на Светия на Израил.

Божие наказание за асирийската армия

25 m  Затова гневът на Господа ще се разгори срещу Неговия народ и Той ще простре ръката Си срещу него, и ще го накаже така, че планините ще потреперят и труповете им ще бъдат като смет по улиците. И при всичко това гневът Му няма да се отвърне и ръката Му ще бъде още простряна. 26 n  И отдалече ще издигне знаме за народите и ще затръби за тях от края на земята и ето – те ще дойдат бързо. 27Между тях няма да има нито уморен, нито отмалял; никой няма да задреме и няма да заспи; на никого няма да се разпаше поясът на кръста и няма да се скъса ремъкът на обувката. 28Стрелите им са изострени и всичките им лъкове са изопнати. Копитата на конете им са като кремък, колелата им са като вихрушка. 29 o  Ревът им е като на лъвица; те ще реват като млади лъвове. Те заръмжават тогава, сграбчват плячката и я отнасят на сигурно място и няма кой да я изтръгне. 30 p  И в този ден ще зареве срещу тях като бушуващо море. И ще погледне към земята и ето – ужасна тъмнина, а светлината – затъмнена в облаците ѝ.
Copyright information for BulCont