Isaiah 51

Благоденствието на Авраамовите потомци

1 Послушайте Ме вие, които се стремите към справедливост, които търсите Господа! Погледнете към скалата, от която сте изсечени, и към дълбокия ров, от който сте извлечени. 2 a  Погледнете към Авраам, вашия праотец, и към Сарра, която ви е родила, защото Аз призовах единствено него, за да го благословя и да го даря с много наследници. 3 b  Наистина, Господ ще утеши Сион, ще утеши всичките му развалини и ще превърне неговата пустиня в рай и неговата пустош – в градина на Господа. Радост и веселие ще има в него, славословие и хвалебствени песни.

Господ е Съдия и Утешител

4 Послушайте Ме, народе Мой и племе Мое, внимавайте в казаното от Мене! Да, от Мене ще излезе закон и Аз ще поставя правосъдието Си за светлина на народите. 5Наближава да се открие Моята справедливост; Моето спасение изгрява и Аз ще съдя народите със Своята сила; островите ще се уповават на Мене и ще се надяват на силата Ми. 6 c  Вдигнете очи към небето и погледнете надолу към земята, защото небето ще изчезне като дим и земята ще овехтее като дреха, и жителите ѝ също ще изчезнат; а Моето спасение е вечно и справедливостта Ми няма да се отмени.

7 Послушайте Ме вие, които познавате справедливостта, народе, който имаш Моя закон в сърцето си! Не се бойте от присмеха на хората, нито се страхувайте от поруганието им. 8 d  Защото молец ще ги разяде като дреха и червей ще ги разяде като вълна, а Моята справедливост е вечна и Моето спасение ще преминава от род в род.

9 Надигни се, надигни се, облечи се в сила, деснице Господня! Надигни се, както в древните дни, в отдавнашните родове! Ти не срази ли Рахав, не порази ли крокодила? 10 e  Не пресуши ли ти морето, водите на голямата бездна, не превърна ли морските дълбини в път, за да преминат спасените? 11 f  И избавените от Господа ще се върнат и ще дойдат на Сион с ликуване, и вечна радост ще сияе над главите им. Радост и веселие ще настъпят, скръбта и въздишките ще изчезнат.

12 g  Аз, Аз съм вашият Утешител. Кой си ти, че се боиш от смъртни хора и от човешкия син, който е същото, каквото е тревата? 13Ти забрави Господа, Който те е сътворил, Който е устроил небето и е положил основите на земята, и непрестанно всеки ден се плашиш от гнева на потисника, като че той е готов да те погуби. Но къде е сега гневът на потисника? 14Отведеният в плен ще бъде освободен и няма да умре в затвора, нито ще му липсва хляб.

15 h  Аз съм Господ, твоят Бог, Който вълнува морето така, че вълните му бушуват. Господ Вседържител е Моето име. 16 i  Аз вложих Своите слова в устата ти и те скрих в сянката на ръката Си, за да устроя небето, да положа основите на земята и да кажа на Сион: „Ти си Мой народ.“

Възвеличаване на Йерусалим

17 Надигни се, надигни се, стани, Йерусалиме, ти, който от ръката на Господа си изпил до дъно чашата на гнева Му, който си изпил чашата на опиянението. 18Измежду всички синове, родени от него, нямаше кой да го води, и измежду всички синове, отгледани от него, нямаше кой да го подкрепя за ръка. 19 j  Две беди те сполетяха, кой ще прояви състрадание към тебе? Кой ще те утеши във време на погибел и разруха, на глад и меч? 20Синовете ти паднаха безпомощни, лежат като сърна в примка по всички кръстопътища, поразени от Господния гняв, от угрозата на твоя Бог.

21 И така, изслушай това ти, който си нещастен и пиян, но не от вино. 22Така казва твоят Господ, Господ, твоят Бог, Който защитава Своя народ: „Ето Аз вземам от ръката ти чашата на опиянението, чашата на Своя гняв и ти няма вече да пиеш от нея. 23И ще я предам в ръката на твоите мъчители, които ти казваха: „Падни по очи, за да минем по тебе.“И ти превръщаш гърба си в земя и път за тези, които преминават.“
Copyright information for BulCont