Isaiah 52

Спасение за Йерусалим

1 a  Надигни се, надигни се, облечи се в силата си, Сионе! Облечи се във великолепните си дрехи ти, Йерусалиме, който си свещен, защото отсега нататък в тебе няма да влиза вече необрязан и нечист. 2Отърси от себе си праха, стани, пленен Йерусалиме! Махни веригите от врата си, пленена дъще Сионска!

3 b  Защото така казва Господ: „За нищо бяхте продадени и не заради пари ще бъдете откупени.“ 4Защото така казва Господ: „Моят народ първо беше слязал в Египет, за да живее там, и Асирия неоснователно го потискаше. 5 c  А сега какво да правя тука?“– гласи словото на Господа. Народът Ми бе взет за нищо, притеснителите му злорадстват – гласи словото на Господа – и постоянно, всеки ден, името Ми се хули. 6Затова Моят народ ще узнае името Ми. Той ще разбере в този ден, че Аз съм Този, Който казва: „Аз съществувам!“

7 d  e  Колко желани са върху планините стъпките на благовестника, който възвестява мир, благовестява радост, проповядва спасение, който казва на Сион: „Твоят Бог се възцари!“ 8Чуй, твоите стражи издигат глас и всички заедно започват да ликуват, защото с очите си виждат как Господ се връща в Сион.

9 Тържествувайте, ликувайте вие, развалини на Йерусалим, защото Господ утешава народа Си – изкупва Йерусалим. 10Господ разкри святата Си спасителна мощ пред очите на всички народи и всички земни краища ще видят спасение от нашия Бог.

11 f  Оттеглете се, оттеглете се, излезте оттам, не се допирайте до нечисто; излезте от него, очистете се вие, които носите Господните съдове! 12 g  Да, вие няма да излезете набързо, нито ще тичате, защото пред вас ще тръгне Господ, Израилевият Бог ще бъде стража след вас.

Четвърта песен за страдащия Господен Служител – страданията и славата на Месия

13 Ето Моят Служител ще преуспее. Той ще се извиси, ще се прослави и ще се възвеличи. 14Мнозина бяха изумени от Него – дотолкова видът Му беше нечовешки изтерзан и образът Му не приличаше вече на човешки. 15 h  Той обаче ще удиви много народи, царе ще занемеят от удивление пред Него, защото ще видят онова, за което не им е било разказвано, и ще разберат това, което не са чували.
Copyright information for BulCont