Isaiah 59

Престъпление и справедливост

1 a  Ръката на Господа не е толкова къса, за да не може да спасява, и ухото Му не е толкова мъчно чуващо, та да не чува. 2 b  c  А вашите престъпления ви отделиха от вашия Бог и вашите грехове скриха лицето Му от вас, за да не слуша. 3Защото ръцете ви са изцапани с кръв и пръстите ви – с престъпление, устните ви говорят лъжа, езикът ви изрича сквернословие.

4 d  Никой не призовава на съд за справедливост и никой не съди истинно; уповават се на незначителното и говорят лъжи, носят у себе си нещастие и раждат погибел, 5измътват яйца на усойница и плетат паяжина; който яде от яйцата им – умира, а от стъпканите яйца изпълзяват отровни змии. 6Паяжините им не стават за облекло и не се обличат с изработеното от тях; делата им са кощунствени и злодеянието е в ръцете им. 7 e  f  Краката им тичат към злото и бързат да пролеят невинна кръв, мислите им са мисли нечестиви, опустошение и гибел има в пътищата им. 8Не знаят пътя на мира и няма правосъдие в начина им на живот; пътеките им са криви и никой, който ходи по тях, не знае мир.

9 g  Затова справедливостта е далече от нас и правдата не ни достига, чакаме светлина, а, ето – тъмнина. Ходим в мрак вместо в дневна светлина. 10 h  Опипваме стената като слепци и ходим пипнешком като без очи, препъваме се по пладне като по здрач, между здравите сме като мъртви. 11Всички ръмжим като мечки и гукаме също като гълъби, надяваме се на справедливост, но за нас няма спасение, то е далече.

12 i  Защото нашите прегрешения пред Тебе са много и греховете ни свидетелстват против нас; защото нашите прегрешения са с нас и си ги знаем. 13Отделихме се и се отрекохме от Господа, отстъпихме от нашия Бог, говорихме за потисничество и отричане, зачевахме и бълвахме от сърцата си лъжливи думи. 14Справедливостта беше изтласкана назад, а правдата остана надалече, защото истината падна на площада, а законността не можа да влезе. 15И истината изчезна и който се отклонеше от злото, биваше оскърбяван.

Господ видя това и не Му хареса, че няма справедливост.
16 j  И видя, че нямаше човек, и се учуди, че нямаше застъпник, и Неговата сила спечели победа и Неговата правда е тази, която Го подкрепи. 17 k  И облече правдата като броня, а шлема на спасението сложи на главата Си, и облече дрехи на отмъщението като облекло, и се загърна с ревност като мантия. 18След това Той ще въздаде според постъпките: на противниците Си – ярост, на враговете Си – отмъщение, чак до островите Той въздава отмъщение. 19И ще се уплашат на запад от името на Господа и на изток – от Неговата слава. Защото то ще дойде като напираща река, диханието на Господ ще го тласне. 20 l  И ще дойде Изкупител за Сион и за синовете на Яков, които са се отвърнали от греховете – казва Господ.

21 m  Това е Моят свещен завет с тях – казва Господ, – Духът Ми, Който е върху тебе, и думите Ми, които поставих в устата ти, няма да се отдръпнат от устата ти и от устата на потомството ти, и от устата на потомството на твоето потомство – казва Господ – отсега и завинаги.
Copyright information for BulCont