Isaiah 62

Спасението на Сион

1 Няма да млъкна заради Сион и няма да се успокоя заради Йерусалим, докато справедливостта за него не стане като блясъка на слънцето и спасението му не се разпали като светило. 2 a  И народите ще видят твоята правда и всички царе – твоята слава. И ще се наречеш с ново име, което ще определи устата на Господа. 3И ще бъдеш великолепен венец в ръката на Господа и царска диадема – върху дланта на своя Бог. 4Няма вече да бъдеш наричан „изоставен“и земята ти няма вече да бъде наричана „пустиня“, а ще се казваш „Моята радост е в него“и земята ти – „заселена“, защото Господ ти оказа благоволение и твоята земя ще бъде заселена. 5 b  Както младеж се съчетава с девойка, така и синовете ти се съчетават с тебе; и както младоженецът се радва на невестата, така и твоят Бог ще се радва на тебе. 6 c  Йерусалиме, на стените ти поставих стражи, за да не млъкват никога – нито денем, нито нощем. Вие, които си спомняте за Господа, не си давайте покой! 7И на Него не давайте покой, докато не устрои, докато не превърне Йерусалим в слава на земята.

8 d  Господ се закле с десницата Си и със силата на мишцата Си: „Няма вече да дам твоето жито за храна на враговете ти и синове на чужденци няма да пият виното ти, за което си се трудил; 9но жътварите ще го ядат и ще славят Господа, а берачите на гроздето ще пият виното в дворовете на Моето светилище.“

10 e  Преминавайте, преминавайте през портите, приготвяйте път за народа. Проправяйте, проправяйте пътя, почистете от камъни, издигнете знаме за народите! 11 f  Ето Господ възвестява до края на земята: „Кажете на Сионовата дъщеря: Ето твоят Спасител идва; ето наградата Му е с Него и отплатата Му – пред Него!“ 12 g  И ще ги нарекат свят народ, изкупен от Господа; а тебе ще нарекат търсен, град, който не е изоставен.
Copyright information for BulCont