Isaiah 66

Суетата на лицемерното служение

1 a  b  Така казва Господ: „Небето е Мой престол, а земята – подножие на нозете Ми. Къде е домът, който ще изградите за Мене, и къде е мястото на Моя покой? 2Всичко това сътвори Моята ръка и така стана всичко това – казва Господ, – а ето към какво гледам благосклонно: към смирения и съкрушения духом и към този, който благоговейно следва Моето слово.

3 Който коли вол, е като този, който убива човек, който принася в жертва агне, е като този, който удушава куче, който принася безкръвна жертва, е като този, който принася кръв от свиня, който принася кадилна жертва, е като този, който се моли на идол. Но както те са избрали своите пътища и душата им се наслаждава на гнусотиите им, 4 c  така и Аз ще избера за тях различни бедствия и ще ги накажа с това, което е ужасно за тях. Защото виках, а нямаше кой да отговори, говорих, но не слушаха, а вършеха зло пред очите Ми и избраха това, което не Ми беше приятно.

Избавление и съд

5 Чуйте словото на Господа вие, които благоговеете пред словото Му: това казваха вашите братя, които ви мразят и които ви прогонват заради Моето име: „Възвеличи се, Господи, за да видим тяхната радост!“Но те ще бъдат посрамени. 6Слушайте! Раздава се шум от града. Слушайте! Звучи глас от храма. Слушайте! Господ отплаща за делата на враговете Си.

7 Преди да се е превила, тя роди, преди да бяха настъпили родилните ѝ болки, роди момче. 8Кой е чувал такова нещо? Кой е виждал подобно нещо? Ражда ли земята за един ден или раждал ли се е народ изведнъж? Сион вече се е превил и ражда своите синове. 9Нима Аз, отваряйки утробата, няма да дам да роди? – казва Господ. Или позволявайки да роди, да заключа утробата? – казва твоят Бог.

10 Радвайте се с Йерусалим и ликувайте за него всички, които го обичате! Веселете се радостно с него всички, които скърбите за него, 11за да бозаете и да се насищате от изобилието на утехите му, за да пиете и да се наслаждавате от преизобилната му слава.“

12 Защото така казва Господ: „Ето Аз изпращам към него мир като река и богатството на народите – като преливащ поток, и ще се наслаждавате, на ръце ще ви носят и на колене ще ви милват. 13Както мъж, когото майка му утешава, така и Аз ще ви утеша и ще бъдете утешени в Йерусалим. 14Вие ще видите това и сърцето ви ще се зарадва, и костите ви ще растат като зеленина, и ръката на Господа ще се изяви върху служителите Му, а гневът Му – срещу враговете Му.

15 d  Защото ето Господ ще дойде като огън и колесницата Му – като вихър, за да изрази негодуванието Си с гняв и порицанието Си – с пламнал огън. 16Защото Господ ще съди всяко живо същество с огън и меч и поразените от Господа ще бъдат много. 17 e  Онези, които се освещават и очистват за служение в идолските градини отзад в двора, които ядат свинско месо, гнусотии и мишки, те ще загинат всички заедно“– казва Господ.

18 f  „Но Аз познавам делата и помислите им; ще дойда, за да събера всички народи и езици, и те ще дойдат и ще видят славата Ми. 19И ще поставя върху тях белег, и ще изпратя онези, които са избягали от тях, при останалите народи в Тарсис, Пул и Луд, които опъват лък в Тувал и Яван, в далечните острови, които не са чули нищо за Мене и не са видели славата Ми. Те ще възвестят между народите Моята слава 20 g  и ще донесат като дар за Господа всичките ви братя от всички народи на коне и на колесници, на носилки, на мулета и на камили, при святата Ми планина, Йерусалим – казва Господ – така, както синовете Израилеви принасяха в чист съд дар в дома на Господа. 21Аз ще си подбера измежду тях свещеници и левити – казва Господ, 22 h  – защото както новото небе и новата земя, които Аз ще сътворя, ще съществуват винаги пред Мене – казва Господ, – така ще пребъдат и потомството, и името ви. 23И всички хора ще идват от новолуние до новолуние и от събота до събота, за да се поклонят пред Мене – казва Господ. 24 i  И те ще излязат и ще видят труповете на хората, които са се отклонили от Мене, защото червеят им няма да умре и огънят им няма да угасне; и ще бъдат погнуса за всяка твар.“
Copyright information for BulCont