Isaiah 7

Пророчество за Емануил

1 a  В дните на юдейския цар Ахаз, син на Йоатам, син на Озия, сирийският цар Рецин и израилският цар Факей, син на Ремалия, воюваха срещу Йерусалим, но не го победиха. 2Тогава беше съобщено на потомците на Давид: „Сирийци се разположиха в областта на Ефрем.“И разтрепераха се Ахаз и неговият народ, както се люлеят от вятър дърветата в гората.

3 Тогава Господ каза на Исаия: „Излезте ти и синът ти Шеар-Яшув
7:3 От евр. остатъкът ще се завърне.
да посрещнете Ахаз при края на водопровода от Горния водоем, по пътя към нивата на тепавичаря,
4и му кажи: „Пази се, запази спокойствие и не се страхувай! И сърцето ти да не отпада пред двете димящи главни заради разпаления гняв на Рецин, на сирийците и на сина на Ремалия. 5Сирийците замислиха зло против тебе заедно с Ефрем и сина на Ремалия и казват: 6„Нека потеглим срещу Юдея, да го изплашим и я завладеем за нас, и да ѝ поставим за цар сина на Тавиил“.“

7 Така казва Господ, нашият Господ: „Това няма да стане и няма да се случи. 8Главата на сирийците е Дамаск и Рецин е главата на Дамаск, но след шестдесет и пет години Ефрем ще бъде съкрушен. 9 c  А столицата на Ефрем е Самария и главата на Самария е синът на Ремалия. Ако не вярвате, няма да пребъдете.“

10 И Господ продължи да говори на Ахаз: 11„Поискай си знамение от Господа, своя Бог, било долу от преизподнята, било горе във висините.“ 12Но Ахаз каза: „Не искам и няма да изпитвам Господа.“ 13Тогава Исаия каза: „Чуйте вие, потомци на Давид! Малко ли ви е да досаждате на хората, та досаждате също на моя Бог? 14 d  Затова Господ Сам ще ви даде знамение: ето девица ще зачене и ще роди син, и ще Го назоват с името Емануил. 15 e  Той ще яде масло и мед, докато се научи да отхвърля злото и да избира доброто. 16 f  Преди детето да се научи да отхвърля злото и да избира доброто, земята, чиито двама царе те заплашват, ще бъде опустошена. 17Господ ще изпрати върху тебе, върху твоя народ и върху твоя бащин дом чрез царя на Асирия дни, каквито не са идвали от времето на отделянето на Ефрем от Юдея.

18 Тогава Господ ще свирне на мухите при устието на египетската река Нил и на пчелите, които са в страната Асирия. 19И те ще дойдат и всички ще се настанят в долините, в процепите, по трънаците и на всяко пасбище.

20 В този ден с бръснач, взет отвъд реката, Господ ще обръсне чрез царя на Асирия главата и космите на краката ви, а също и брадата ви.

21 В този ден човекът, който отглежда млада крава и две овце, 22ще яде масло поради изобилието на мляко, което дават, защото всеки останал в страната ще яде масло и мед.

23 И в този ден на всяко място, където е имало хиляда лози за хиляда сребърни сикли, ще има глогове и трънак. 24Там ще дойдат със стрели и лъкове, защото цялата страна ще бъде само в глогове и трънаци. 25И няма да отидеш на хълмовете, които са били култивирани, поради страх от глоговете и трънаците. Там ще изкарват говеда и дребен добитък ще тъпче по тях.“
Copyright information for BulCont