James 2

Предупреждение срещу пристрастието

1 Братя мои! Нека вярата в Иисус Христос, нашия Господ на славата, остане непокътната от пристрастия. 2Ако в събранието ви влезе човек със златен пръстен, в разкошни дрехи, а влезе и бедняк в нечисти дрехи, 3и вие погледнете към облечения в разкошни дрехи и му кажете: „Ти седни тук удобно!“, а на бедняка кажете: „Ти стой там!“или „Седни тук, долу, до краката ми!“– 4нима не направихте в себе си разлика между тях и не отсъдихте, разсъждавайки пристрастно? 5 a  Послушайте, възлюбени мои братя! Нали Бог избра бедняците по света да бъдат богати във вярата и наследници на царството, обещано от Него на онези, които Го обичат? 6А вие презряхте бедняка. Но нали богатите ви потискат и нали те ви влачат по съдилища? 7Нали те хулят доброто име, с което вие сте наречени?

8 b  Ако наистина изпълнявате царския
2:8 Става дума за закона, който е дал единственият и велик Цар – Бог.
закон според Писанието – „Обичай ближния си като себе си“, – добре постъпвате.
9 d  Но ако съдите по външността, грях вършите и законът ви изобличава като престъпници. 10 e  Който спазва целия закон, но съгреши в едно, той става виновен във всичко. 11 f  Защото Онзи, Който е казал: „Не убивай“, е казал също и: „Не прелюбодействай“. Затова, ако не убиеш, но прелюбодействаш, ти си престъпил закона.

12 Говорете и постъпвайте като хора, които ще бъдат съдени по закона на свободата. 13 g  Защото съдът ще бъде безмилостен за онзи, който не е проявил милост. Милостта тържествува над съда.

Вяра и дела

14 Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а дела няма? Може ли само вярата да го спаси? 15 h  Ако някой брат или сестра нямат какво да облекат и ежедневно гладуват, 16а някой от вас им рече: „Вървете си в мир, гледайте да се стоплите и да се нахраните!“, без да им даде потребното за тялото, каква полза? 17 i  Така и вярата – ако няма дела, сама по себе си е мъртва.

18 Но ще рече някой: „Ти имаш вяра, пък аз имам дела. Покажи ми вярата си без твоите дела и аз ще ти покажа вярата си с моите дела.“ 19Ти вярваш, че Бог е един. Добре правиш. И бесовете вярват и треперят.

20 Но искаш ли да разбереш, суетни човече, че вярата без дела е мъртва
2:20 В някои ръкописи: „безплодна“.
?
21 k  l  Нима Авраам, нашият праотец, не получи оправдание с дела, като положи върху жертвеника сина си Исаак? 22Виждаш, че вярата съдействаше на делата му и чрез делата вярата достигна съвършенство. 23 m  Така се изпълни Писанието, което казва: „Авраам повярва на Бога и това му бе зачетено за оправдание и бе наречен Божий приятел.“ 24 n  Ето виждате, че човек се оправдава с дела, а не само с вяра! 25 o  Не се ли оправда също с дела и блудницата Раав, когато прие съгледвачите и ги изведе по друг път? 26 p  Защото както тялото без дух е мъртво, така и вярата без дела е мъртва.
Copyright information for BulCont